Sterk in het Netwerk! 

Bibliotheeknetwerk Flevoland (BNF) is de provinciale ondersteuningsorganisatie voor FlevoMeer Bibliotheek en De Nieuwe Bibliotheek. Wij ondersteunen de Flevolandse bibliotheken bij netwerktaken, delen informatie over landelijke ontwikkelingen en versterken samenwerking. 

Dat doen we aan de hand van de maatschappelijke opgaven uit de landelijke netwerkagenda, de wettelijke taken en altijd in gezamenlijkheid met de Flevolandse bibliotheken. Wij zijn continu in verbinding met onze bibliotheken, de Provincie en het landelijk netwerk. Zo kunnen we snel inspelen op behoeften uit het Flevolands bibliotheekwerkveld en provinciale ontwikkelingen. Met onze expertises bieden we zoveel mogelijk maatwerk aan  

Lees meer

Nieuwsoverzicht

Werktraject Geletterde Samenleving

11 juni 2024
De urgentie voor de maatschappelijke opgave Geletterde Samenleving werd weer eens en te meer duidelijk uit de resultaten van PISA-2022. De daling in leesvaardigheid heeft zich na PISA-2018 versterkt doorgezet, Nederland daalde harder dan de EU14-landen en scoorde opnieuw lager dan deze landen gemiddeld. En als je Nederland vergelijkt met de ander EU-landen heeft alleen..
Lees verder

Verandertheorie gezinsaanpak

11 juni 2024
BNF heeft de afgelopen periode De Nieuwe Bibliotheek begeleid bij het maken van een verandertheorie voor de gezinsaanpak in Almere. We kijken terug op een goede samenwerking met DNB. Dankzij het enthousiasme en de deskundigheid van de deelnemers zijn er tijdens de werksessies grote stappen gezet met een mooi resultaat.
Lees verder

Visies Persoonlijke Ontwikkeling in de Flevolandse Bibliotheken

11 juni 2024
BNF heeft samen met de Flevolandse bibliotheken een nieuw visiestuk opgesteld rondom Persoonlijke Ontwikkeling en participatief burgerschap, gericht op jongeren van 15-25 jaar. Dit document dient als ondersteuning voor de komende meerjarenbeleidsplannen. Bibliotheken kunnen goed burgerschap bevorderen door jongeren te betrekken, kritisch denken aan te moedigen en de maatschappelijke participatie te vergroten. De onderzoeksvraag was..
Lees verder

Ons team

Merian van Doornik

"Stichting-manager" m.vandoornik@bnfl.nl

Karin de Jong

"Geletterde samenleving" k.dejong@bnfl.nl

Tjarko Roorda

"Participatie in informatiesamenleving" t.roorda@bnfl.nl

Fatima Essabani

"Leven Lang Ontwikkelen" f.essabani@bnfl.nl

Sylvie Checuz

"Projectmedewerker " s.checuz@bnfl.nl