Welkom bij Bibliotheeknetwerk Flevoland

BNF ondersteunt de Flevolandse bibliotheken op het gebied van kennis, ervaring en netwerk. Maar ook op het gebied van facilitaire zaken en praktische ondersteuning. Hierdoor kunnen FlevoMeer Bibliotheek en De Nieuwe Bibliotheek zich optimaal richten op hun primaire dienstverlening, om zo bij te dragen aan optimale kennisontwikkeling van alle Flevolanders en het feit dat zij volwaardig mee kunnen doen in de kennissamenleving.

Lees meer

Nieuwsoverzicht

Eerste Innovatiefestival van Flevoland

13 juni 2022
FlevoMeer Bibliotheek, De Nieuwe Bibliotheek en Bibliotheeknetwerk Flevoland werken voor de provincie Flevoland samen op het gebied van innovatie. Met de oprichting van een Innovatieteam is de maatschappelijke impact van de eigentijdse bibliotheek vergroot en de dienstverlening online en offline verbeterd en vernieuwd. Belangrijke thema’s zijn de aanpak van laaggeletterdheid, participatie in de informatiesamenleving en..
Lees verder

Ontwikkelingen rond digitale inclusie & IDO

13 juni 2022
In het kader van de deskundigheidsbevordering voor de medewerkers die betrokken zijn bij het IDO (Informatiepunt Digitale Overheid), zijn recent vanuit SPN een tweetal trainingen ontwikkeld en beschikbaar gesteld. De trainingen betreffen: Privacy in het IDO en een à-la-carte sessie. Uitgangspunt van SPN is dat alle bibliotheken die een IDO hebben, de beide trainingen afnemen.
Lees verder

(Gemeentelijke) gezinsaanpak in Flevoland

13 juni 2022
Gezinsaanpak ‘speelt’ momenteel binnen de bibliotheek, ook in Flevoland. Deze aanpak richt zich op het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid, waardoor ouders hun taalproblemen niet langer doorgeven aan hun kinderen.
Lees verder

Projecten

Participatie in de informatiesamenleving

Digitalisering en technologie hebben een steeds grotere impact op vrijwel alle domeinen van ons leven. De burger die niet in staat is om digitale middelen te gebruiken, kan niet of minder goed meedoen in de samenleving. Dit heeft effecten voor de werkgelegenheid, voor het sociaal functioneren en voor het contact met de e-overheid.

Lees verder

Geletterde samenleving

De bibliotheek is vanaf de vroegste jeugd een essentiële partner bij het stimuleren van het lezen. De bibliotheken doen dit op grond van de algemene wettelijke bibliotheektaken, maar ook via speciale programma’s als ‘Tel mee met Taal’ en de Bibliotheek op school en BoekStart binnen ‘Kunst van Lezen’ (uit: Bibliotheekconvenant 2020-2023).

Lees verder

Ons team

Lizet Klein Nagelvoort

"Stichting coördinator" L.KleinNagelvoort@bnfl.nl

Karin de Jong

"Geletterde samenleving" k.dejong@bnfl.nl

Tjarko Roorda

"Participatie in informatiesamenleving" t.roorda@bnfl.nl

Hellen de Meijer

"Geletterde samenleving" h.demeijer@denieuwebibliotheek.nl

Sylvie Checuz

"Projectmedewerker " s.checuz@bnfl.nl