Sterk in het Netwerk! 

Bibliotheeknetwerk Flevoland (BNF) is de provinciale ondersteuningsorganisatie voor FlevoMeer Bibliotheek en De Nieuwe Bibliotheek. Wij ondersteunen de Flevolandse bibliotheken bij netwerktaken, delen informatie over landelijke ontwikkelingen en versterken samenwerking. 

Dat doen we aan de hand van de maatschappelijke opgaven uit de landelijke netwerkagenda, de wettelijke taken en altijd in gezamenlijkheid met de Flevolandse bibliotheken. Wij zijn continu in verbinding met onze bibliotheken, de Provincie en het landelijk netwerk. Zo kunnen we snel inspelen op behoeften uit het Flevolands bibliotheekwerkveld en provinciale ontwikkelingen. Met onze expertises bieden we zoveel mogelijk maatwerk aan  

Lees meer

Nieuwsoverzicht

Samenvatting inventarisatie Taal en Gezondheid

25 maart 2024
In het najaar van 2023 heeft een adviseur van het Bibliotheeknetwerk Flevoland gesprekken gevoerd met zorgprofessionals en taalaanbieders in de arbeidsmarktregio Flevoland om de relatie tussen (laag)geletterdheid en gezondheid te onderzoeken en te kijken naar de mate van bewustzijn van dit thema onder hen.
Lees verder

Visienotitie digitaal burgerschap

25 maart 2024
BNF heeft op verzoek van beide bibliotheken een visienotitie geschreven rondom digitaal burgerschap. In de notitie is uitgewerkt wat digitaal burgerschap precies inhoudt en wat landelijk en lokaal wordt gedaan aan activiteiten rondom digitaal burgerschap. Voor de notitie is er gebruik gemaakt van divers landelijk onderzoek. Welke  behoefte hebben verschillende doelgroepen?  Ook is er ruimte..
Lees verder

Aandacht voor diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid

25 maart 2024
In een bibliotheek waar iedereen welkom is, zijn diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid (DIG) belangrijke thema’s. Daarom organiseerden de POI’s Rijnbrink, Probiblio, Bibliotheeknetwerk Flevoland, Biblionet Drenthe en Cubiss de landelijke DIG-dag op 5 maart 2024. Deze dag stond in het teken van inspiratie, kennisdeling en netwerken, met een keynote, diverse deelsessies en een panelgesprek met ervaringsdeskundigen...
Lees verder

Ons team

Merian van Doornik

"Stichting-manager" m.vandoornik@bnfl.nl

Karin de Jong

"Geletterde samenleving" k.dejong@bnfl.nl

Tjarko Roorda

"Participatie in informatiesamenleving" t.roorda@bnfl.nl

Fatima Essabani

"Leven Lang Ontwikkelen" f.essabani@bnfl.nl

Sylvie Checuz

"Projectmedewerker " s.checuz@bnfl.nl