Welkom bij Bibliotheeknetwerk Flevoland

BNF ondersteunt de Flevolandse bibliotheken op het gebied van kennis, ervaring en netwerk. Maar ook op het gebied van facilitaire zaken en praktische ondersteuning. Hierdoor kunnen FlevoMeer Bibliotheek en De Nieuwe Bibliotheek zich optimaal richten op hun primaire dienstverlening, om zo bij te dragen aan optimale kennisontwikkeling van alle Flevolanders en het feit dat zij volwaardig mee kunnen doen in de kennissamenleving.

Lees meer

Nieuwsoverzicht

DoorleesExpress: een nieuwe loot aan de doorgaande leeslijn

11 september 2023
Na een aantal succesvolle pilots heeft Stichting VoorleesExpress besloten om de DoorleesExpress als vast onderdeel op te nemen in haar dienstverlening. Alle VoorleesExpress-locaties -in Flevoland zijn dit Almere, Lelystad, Noordoostpolder en Zeewolde- kunnen vanaf nu de DoorleesExpress gaan aanbieden.
Lees verder

Gezinsaanpak

11 september 2023
De gezinsaanpak heeft als doel de cyclus van laaggeletterdheid te doorbreken en richt zich daarom primair op het ondersteunen van ouders bij het stimuleren van de taal- en geletterdheidsontwikkeling van hun jonge kinderen thuis. Daarnaast kan er ook worden ingezet op het verhogen van het taal- en geletterdheids-niveau van de ouders zelf.
Lees verder

€440.000 rijkssubsidie voor een nieuwe bibliotheek in Nobelhorst

11 september 2023
Het ministerie van OCW kent de gemeente Almere €440.000 toe om een nieuwe bibliotheekvoorziening in Nobelhorst in te richten. De Nieuwe Bibliotheek opent daar in augustus 2024 een servicepunt in het Montessori Campus. Met deze subsidie van het Rijk krijgt de bibliotheek in Nobelhorst een volwaardige invulling.
Lees verder

Projecten

Participatie in de informatiesamenleving

Digitalisering en technologie hebben een steeds grotere impact op vrijwel alle domeinen van ons leven. De burger die niet in staat is om digitale middelen te gebruiken, kan niet of minder goed meedoen in de samenleving. Dit heeft effecten voor de werkgelegenheid, voor het sociaal functioneren en voor het contact met de e-overheid.

Lees verder

Geletterde samenleving

De bibliotheek is vanaf de vroegste jeugd een essentiële partner bij het stimuleren van het lezen. De bibliotheken doen dit op grond van de algemene wettelijke bibliotheektaken, maar ook via speciale programma’s als ‘Tel mee met Taal’ en de Bibliotheek op school en BoekStart binnen ‘Kunst van Lezen’ (uit: Bibliotheekconvenant 2020-2023).

Lees verder

Ons team

Merian van Doornik

"Stichting-manager" M.vanDoornik@bnfl.nl

Karin de Jong

"Geletterde samenleving" k.dejong@bnfl.nl

Tjarko Roorda

"Participatie in informatiesamenleving" t.roorda@bnfl.nl

Fatima Essabani

"Leven Lang Ontwikkelen" F.Essabani@bnfl.nl

Sylvie Checuz

"Projectmedewerker " s.checuz@bnfl.nl