Leven Lang Ontwikkelen

Bibliotheken zijn voor iedereen toegankelijk en bieden waardevolle en maatschappelijk relevante voorzieningen aan. Vanuit Bibliotheeknetwerk Flevoland stimuleren, inspireren en ondersteunen wij Bibliotheken uit Flevoland bij het meer vormgeven en uitdragen van een positieve leercultuur. De komende jaren worden verder benut om meer inwoners aan te moedigen om zichzelf te blijven ontwikkelen.  

De maatschappelijke opgave Leven Lang Ontwikkelen richt zich op (jong)volwassenen. Het omvat zowel essentiële basisvaardigheden als ook persoonlijke ontwikkeling voor alle burgers. Basisvaardigheden zijn essentiële vaardigheden als taal, rekenen en digitale geletterdheid. De brede, persoonlijke ontwikkeling gaat meer over duurzame inzetbaarheid in een democratische samenleving. 

Een positieve leercultuur

De komende jaren wordt er stevig ingezet op het bevorderen van een positieve leercultuur. Dit is voor iedereen die zich wil ontspannen of vermaken zonder een direct leer-of ontwikkeldoel te hebben. Landelijk zien we de trend dat bibliotheken zoekende zijn in hun positionering en programmering hierin. 

Persoonlijke groei van individuen en groepen heeft een brede maatschappelijke impact. Bibliotheken bevorderen hiermee inclusie en gelijkheid in een samenleving waar de kloof soms steeds groter lijkt te worden. BNF zal bibliotheken begeleiden en adviseren over hoe zij op een passende manier kunnen bijdragen aan een positieve leercultuur. 

Dit kan o.a. door diverse activiteiten te faciliteren en te organiseren in co-creatie met de inwoners en partners.  Co-creatie met de inwoners uit Flevoland en lokale organisaties vraagt de komende periode om een experimentiele benadering. Hiermee kunnen bibliotheken de ontmoetingsplaats verder uitbouwen voor diverse doelgroepen. 

In opdracht van de Flevolandse bibliotheken zal BNF regelmatig ondersteunen in visievorming en implementatie bij deze vernieuwing en doorontwikkeling binnen de branche.   

BNF en basisvaardigheden

Provincie Flevoland heeft BNF de opdracht gegeven bibliotheken te ondersteunen met het versterken van de aanpak in betere basisvaardigheden van haar inwoners. BNF heeft hierin een projectleidersrol en werkt nauw samen met de centrumgemeente Almere aan de hand van de uitwerking van het Regioplan Laaggeletterdheid 2021-2024.  

Samen met FlevoMeer Bibliotheek en De Nieuwe Bibliotheek streeft BNF naar het vergroten van kennis, samenwerking en kwaliteit om ervoor te zorgen dat we zoveel mogelijk burgers helpen met de basisvaardigheden. Dit doen we in gezamenlijkheid, met een heldere taakverdeling waarbij er ruimte is voor lokale invulling en afspraken. BNF heeft een leidende rol namens de bibliotheken voor dit thema op provinciaal niveau. 

Als Flevolandse Provinciale ondersteuningsorganisatie sluiten we aan bij landelijke overleggen en congressen waarin ontwikkelingen uit het Bibliotheeknetwerk worden gedeeld. 

Taalhuizen

In deze zes gemeenten kunnen inwoners en lokale organisaties terecht bij het (digi)taalhuis of Huis voor Taal in de bibliotheek. Hier is een punt ingericht voor materialen, advies en ondersteuning op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden.