" BNF: waar kennis en netwerk samenkomen "

Dit is wie we zijn

Stichting Bibliotheeknetwerk Flevoland (BNF) is de provinciale ondersteuningsinstelling van De Nieuwe Bibliotheek en FlevoMeer Bibliotheek. BNF wordt bestuurd door de directeuren van de beide bibliotheken en de taken worden gecoördineerd en uitgevoerd door een klein team van professionals.

Dit is wat we doen en waarom we het doen

BNF ondersteunt de Flevolandse bibliotheken op het gebied van kennis, ervaring en netwerk. Maar ook op het gebied van facilitaire zaken en praktische ondersteuning. Hierdoor kunnen FlevoMeer Bibliotheek en De Nieuwe Bibliotheek zich optimaal richten op hun primaire dienstverlening, om zo bij te dragen aan optimale kennisontwikkeling van alle Flevolanders en het feit dat zij volwaardig mee kunnen doen in de kennissamenleving.

Dit is hoe we het doen

BNF heeft twee hoofdtaken die verankerd zijn in de Wet Stelsel Openbare Bibliotheken (WSOB): netwerktaken en distributietaken.

De distributietaken behelzen het transport van materialen tussen de Flevolandse bibliotheekvestigingen en tussen Flevoland en de andere provincies. Het transport heeft BNF uitbesteed aan een externe partner. BNF houdt namens de bibliotheken toezicht en evalueert.

De netwerktaken zijn breder en complexer. Een deel van de netwerktaken is concreet vastgelegd in de WSOB, zoals zorgdragen voor een provinciaal collectiebeleid en het aanleveren van monitoringgegevens. Voor het vrije deel stemmen De Nieuwe Bibliotheek, FlevoMeer Bibliotheek en de provincie Flevoland met BNF af op basis van behoefte, ontwikkelingen en beschikbare expertise.

De accenten die we momenteel leggen, zijn terug te lezen op deze website via Onze diensten in het hoofdmenu. Het meerjarenbeleidsplan 2021-2023 kun je hier openen. 

Onze jaarverslagen kunt u op deze pagina vinden.