BNF: verbinden en verdiepen

 

Dit is wie we zijn

Stichting Bibliotheeknetwerk Flevoland (BNF) is de provinciale ondersteuningsinstelling van de nieuwe bibliotheek en FlevoMeer Bibliotheek. BNF wordt bestuurd door de directeuren van de beide bibliotheken en de taken worden gecoördineerd en uitgevoerd door een klein team van professionals.

 

Dit is wat we doen

BNF werkt namens de Flevolandse bibliotheken aan provinciale projecten waarmee de kerntaken van het bibliotheekwerk worden versterkt en provinciale en landelijke ontwikkelingen hun weg vinden naar de lokale bibliotheekorganisaties.

 

Dit is waarom we het doen


BNF streeft naar een sterk Flevolands bibliotheeknetwerk. Door de Flevolandse bibliotheken bij te staan bij de doorontwikkeling en positionering van hun werkzaamheden, en daarin de gezamenlijkheid te zoeken, leren we van elkaar. Door de verbinding met partners te zoeken leren we als bibliotheeknetwerk van hen. Zo verdiepen we met elkaar het bibliotheekwerk en verbinden we de bibliotheek met Flevoland en het landelijke bibliotheekstelsel.

 

 

Dit is hoe we het doen

BNF heeft twee hoofdtaken die verankerd zijn in de WSOB: netwerktaken en distributietaken. De distributietaken zijn uitbesteed aan een externe partner. BNF houdt namens de bibliotheken toezicht en evalueert. De netwerktaken zijn breder en complexer. Een deel van de netwerktaken is concreet vastgelegd in de WSOB (denk aan het provinciaal collectiebeleid en WSOB gegevenslevering). Voor het vrije deel stemmen de nieuwe bibliotheek, FlevoMeer Bibliotheek en de provincie Flevoland met BNF af op basis van behoefte, ontwikkelingen en beschikbare expertise.