BNF: waar kennis en netwerk samenkomen

Wie we zijn

De directeuren van beide bibliotheken vormen het bestuur van BNF. De taken worden gecoördineerd en uitgevoerd door een klein team van professionals: de stichting manager, drie adviseurs en een projectmedewerker. Wil je weten wie wij zijn of contact met een van ons? Klik hier voor de contactgegevens 

Waarom we het doen

BNF biedt ondersteuning aan bibliotheken in Flevoland op het gebied van kennis, ervaring en netwerk. Hierdoor hebben FlevoMeer Bibliotheek en De Nieuwe Bibliotheek de ruimte om zich te concentreren op hun kernactiviteiten. Op deze manier dragen wij bij aan de optimale kennisontwikkeling van alle inwoners van Flevoland, waardoor zij volwaardig kunnen participeren in de kennissamenleving. 

Wat we doen

De kerntaken van BNF omvatten diverse netwerktaken en het transport van materialen tussen bibliotheekvestigingen. Wij delen actuele ontwikkelingen, faciliteren werksessies en brengen waardevolle expertise in. Daarnaast coördineren we provinciale projecten, verzorgen we trainingen en begeleiden we de bibliotheken in Flevoland bij leer- en implementatieprocessen.
Het centraal stellen van kennisdeling, ervaringsuitwisseling en het opbouwen en versterken van netwerken vormt een essentieel aspect van onze missie. 

Onze actieve deelname aan regionale en landelijke overlegstructuren, evenals de uitvoering van landelijke projecten, draagt aanzienlijk bij aan kennisdeling. BNF zet zich in voor maatschappelijke vraagstukken, waaronder de aanpak van laaggeletterdheid, het stimuleren van lezen voor alle leeftijden en het bevorderen van participatie in de informatiesamenleving.
Dankzij de nauwe samenwerking met BNF versterken FlevoMeer Bibliotheek en De Nieuwe Bibliotheek de dienstverlening voor de inwoners van Flevoland. Zo dragen we gezamenlijk bij aan kennisontwikkeling voor alle Flevolanders.  

De jaarverslagen van BNF kun je op deze pagina vinden.