De bibliotheek is vanaf de vroegste jeugd een essentiële partner bij het stimuleren van het lezen. De bibliotheken doen dit op grond van de algemene wettelijke bibliotheektaken, maar ook via speciale programma’s als ‘Tel mee met Taal’ en de Bibliotheek op school en BoekStart binnen ‘Kunst van Lezen’ (uit: Bibliotheekconvenant 2020-2023).

BNF en educatie

Als provinciale ondersteuningsinstelling heeft BNF een schakelfunctie tussen de landelijke ontwikkelingen en de lokale uitvoering. BNF ondersteunt de Flevolandse bibliotheken bij het opbouwen van beleid op gebied van leesplezier en geletterdheid. Maar ook bij het monitoren en doorontwikkelen van lopende educatieve programma’s, te weten:

BNF en het leesoffensief

Goed lezen begint bij plezier in lezen. De urgentie om het lezen en het leesplezier te stimuleren is groot omdat lees en taalvaardigheden de basis zijn voor zelfredzaamheid in de Nederlandse samenleving. Echter, kinderen en jongeren lezen steeds minder en hebben ook minder plezier in lezen. BNF jaagt in Flevoland projecten aan die deze trend kunnen doen keren. Dit doet zij uiteraard samen met de Flevolandse bibliotheken.

BNF en gezinsaanpak

Bij alle educatieve programma’s voor kinderen groeit de aandacht voor de betrokkenheid van de opvoeders. In het landelijke bibliotheeknetwerk wordt daarom de gezinsaanpak ontwikkeld.
De gezinsaanpak is bedoeld om de cyclus van laaggeletterdheid te doorbreken. De aanpak is primair gericht op het ondersteunen van ouders bij het stimuleren van de taalontwikkeling van hun (jonge) kinderen.
BNF werkt mee aan de landelijke ontwikkeling van de gezinsaanpak en de inzet ervan in Flevoland. BNF neemt daarvoor deel aan landelijke netwerkgroepen en zij organiseert provinciale overleggen voor de vakspecialisten van de Flevolandse bibliotheken. Daarnaast ondersteunt BNF de bibliotheken bij het aanvragen en verantwoorden van verschillende stimuleringssubsidies.

BNF en voorleesprojecten

In Almere, Lelystad, Zeewolde en Noordoostpolder worden gezinnen door vrijwilligers ondersteund bij het voorlezen. BNF is de provinciale franchisenemer van dit succesvolle concept (De VoorleesExpress)Op provinciaal niveau coördineert BNF ook de verschillende voorleeswedstrijden en is daarin partner van o.a. Stichting Lezen, de nieuwe bibliotheek en FlevoMeer Bibliotheek.