Contactgegevens Stichting Bibliotheeknetwerk Flevoland

Albert Einsteinweg 4
8218 NH Lelystad
T 088 008 0700
E info@bnfl.nl
KvK 70350760

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 01-06-2018

 1. Inleiding

Bibliotheeknetwerk Flevoland (BNF) ondersteunt de 2 Flevolandse basisbibliotheken bij hun dienstverlening. Bibliotheeknetwerk verzorgt bijvoorbeeld het mediatransport tussen de vestigingen Daarnaast levert Bibliotheeknetwerk Flevoland diensten aan het onderwijs, leeskringen en zorginstellingen in de provincie.

Via de website informeert Bibliotheeknetwerk Flevoland haar doelgroepen over producten, diensten en projecten.

Bibliotheeknetwerk Flevoland respecteert de privacy van haar klanten en zorgt dat persoonsgegevens beschermd zijn en vertrouwelijk worden behandeld. De verwerking van de gegevens is conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bibliotheeknetwerk Flevoland verzamelt persoonsgegevens van klanten via het contactformulier op de website. De gegevens die worden verzameld zijn nodig om met klanten te kunnen communiceren.
De gegevens die worden verzameld zijn:

Contactformulier: naam, e-mailadres, telefoonnummer, inhoud van het bericht.

De gegevens verzameling vindt plaats op basis van toestemming.

 • Opbouw privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Bibliotheeknetwerk Flevoland. In deze verklaring wordt uitgelegd hoe Bibliotheeknetwerk Flevoland omgaat met persoonsgegevens verkregen via de website www.bibliotheeknetwerkflevoland.nl 

 • Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is elk gegeven dat over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie direct over iemand gaat of te herleiden is naar deze persoon.

 • Ben u verplicht om persoonsgegevens te verstrekken?

Wilt u dat we u kunnen bereiken om uw vraag of opmerking te kunnen beantwoorden, dan hebben wij de persoonsgegevens nodig. Bibliotheeknetwerk Flevoland vraagt een beperkt aantal gegevens. De mate van gevoelige gegevens is zeer beperkt.

 • Gegevens verzameld bij anderen?

Bibliotheeknetwerk Flevoland maakt voor de dienstverlening aan haar klanten geen gebruik van persoonsgegevens die door andere partijen zijn verzameld.

 • Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens?

Bibliotheeknetwerk Flevoland

 • Wie is de functionaris van gegevensbescherming of privacy functionaris?

T.roorda@bnfl.nl is de privacy functionaris en geen FG zoals genoemd in de AVG. BNF is wettelijk niet verplicht om een FG in dienst te hebben.

 1. Voor welke doelen gebruiken we uw gegevens?

Persoonsgegevens die via de website van Bibliotheeknetwerk Flevoland worden verzameld, worden gebruikt om u te informeren ( contactformulier).

 1. Op basis van welke grondslagen gebruiken we uw gegevens?

Bibliotheeknetwerk Flevoland slaat gegevens bij vragen die via het contactformulier worden gesteld op basis van toestemming.

 1. Bestaan van geautomatiseerde individuele besluitvorming

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

 1. Delen we de gegevens met andere partijen?

Nee, de gegevens worden niet gedeeld met derden.

 1. Worden uw gegevens buiten de EU gebracht?

Bibliotheeknetwerk Flevoland slaat geen persoonsgegevens op buiten de EU.

 1. Hoe beveiligen we uw gegevens?

De gegevens worden verstuurd naar een mailadres die beperkt toegankelijk is. De gegevens worden beveiligd door middel van wachtwoord en autorisatie.

 1. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

In principe worden de gegevens kort opgeslagen, voor zolang die gegevens nodig zijn. Op het moment dat er een reactie is gegeven op de gestelde vraag via het contactformulier worden de gegevens verwijderd. De gegevens worden niet opgeslagen in een adressenbestand of een CRM.

 1. Welke rechten hebt u op basis van de verwerking van persoonsgegevens?

Welke rechten heeft u?

U kunt uw persoonlijke gegevens die Bibliotheeknetwerk Flevoland over u heeft verzamelt en vastgelegd inzien (recht van inzage), laten corrigeren (recht van correctie) of verwijderen (recht van verwijdering).

U kunt een verzoek indienen:

1) per mail, info@bnfl.nl;

2) schriftelijk naar Bibliotheeknetwerk Flevoland, (zie contactgegevens boven).

Deze verzoeken zijn kosteloos en worden binnen 1 maand na dagtekening afgehandeld.

 1. Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens

Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 1. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Voor vragen of opmerkingen over bovenstaande kunt u contact opnemen met Bibliotheeknetwerk Flevoland: info@bnfl.nl.