Sterk in het Netwerk!

Bibliotheek Netwerk Flevoland levert bijdrage aan kansen en mogelijkheden voor inwoners.

De kernopdrachten van BNF bestaan uit diverse netwerktaken en het vervoer van materialen tussen bibliotheekvestigingen. Kennisdelen, ervaringen uitwisselen, opbouwen en versterken van netwerken zijn van groot belang. De deelname aan regionale en landelijke overlegstructuren en uitrol van landelijke projecten leveren ook veel op. BNF werkt aan thema’s, zoals de aanpak van laaggeletterdheid in Flevoland en Digitale inclusie. Door de samenwerking met BNF, versterken de basisbibliotheken de dienstverlening. In 2021 heeft BNF stappen gezet in het ontwikkelen van provinciale samenwerking op basis van drie maatschappelijke opgaven: De geletterde samenleving, een leven lang ontwikkelen en participatie in de informatiesamenleving. Met gepaste trots delen wij op deze pagina de jaarstukken met jullie.