Digitalisering en technologie hebben een steeds grotere impact op vrijwel alle domeinen van ons leven. De burger die niet in staat is om digitale middelen te gebruiken, kan niet of minder goed meedoen in de samenleving. Dit heeft effecten voor de werkgelegenheid, voor het sociaal functioneren en voor het contact met de e-overheid.

Bibliotheken kunnen mensen helpen zelfredzamer te worden door het aanbieden van cursusaanbod en door burgers met vragen over de (digitale) overheid te ondersteunen met informatie. Ook kunnen bibliotheken doorverwijzen naar lokale organisaties die ook individuele vragen van burgers kunnen helpen oplossen (uit: Bibliotheekconvenant 2020-2023).

BNF en digitale inclusie

Sinds 2020 ondersteunt BNF de Flevolandse bibliotheken bij het realiseren van het Informatiepunt Digitale Overheid in hun vestigingen. Burgers kunnen daar terecht met vragen over de digitale overheid.
Voor het aanleren en oefenen van digitale vaardigheden werkt het netwerk van openbare bibliotheken samen met deĀ Belastingdienst. BNF ondersteunt de Flevolandse bibliotheken om de landelijk gemaakte afspraken concreet te maken. Zo is er een ruim aanbod aan cursussen digitale vaardigheden beschikbaar.

BNF en hybride programmeren

Ook bibliotheken digitaliseren. Er is meer en meer behoefte aan online activiteiten en aan gedeeltelijk fysiek, gedeeltelijk online activiteiten. Samen met het innovatieteam van FlevoMeer Bibliotheek en de nieuwe bibliotheek werkt BNF aan vergroting van expertise op dit gebied.