BNF is voor de Koninklijke Bibliotheek, Stichting Samenwerkende POI’s Nederland en andere partijen in het bibliotheekstelsel het aanspreekpunt van de Flevolandse bibliotheekorganisaties. Het bestuur van BNF is vertegenwoordigd in het algemene bestuur van SPN en de servicemanagers nemen deel aan verschillende landelijke netwerkgroepen.

Vanuit deze schakelpositie ondersteunt BNF de Flevolandse bibliotheekorganisaties bij het door ontwikkelen en monitoren van maatschappelijke functies van de bibliotheek. Te denken valt aan het coördineren van de ‘Bibliotheek op School monitor’ waaruit bibliotheken hun resultaten kunnen ophalen en waarop zij hun vervolgplannen kunnen baseren. Een ander voorbeeld is het begeleiden van de lokale projectteams bij de implementatie van het Informatiepunt Digitale Overheid, een landelijke ontwikkelde bibliotheekdienst.