Als provinciale ondersteuningsinstelling heeft BNF een aantal wettelijke taken, zoals het zorgdragen voor distributie van materialen, het opstellen van een provinciaal collectieplan en het aanleveren van gegevens voor de landelijke bibliotheekmonitor.

 

BNF en transport

Bibliotheken vormen gezamenlijk een landelijk netwerk dat inwoners van heel Nederland toegang geeft tot de collecties van alle bibliotheken in Nederland. Om al het gevraagde materiaal snel bij de lezers te krijgen, is een efficiënte logistiek onmisbaar. Het bibliotheektransport in Flevoland is uitbesteed aan de firma Snelle Jelle uit Almere. Drie keer in de week zorgt dit bedrijf ervoor dat nieuwe en gereserveerde boeken en andere materialen aan de elf bibliotheekvestigingen in Flevoland worden bezorgd.

 

BNF en gegevenslevering

Jaarlijks levert BNF gegevens van de Flevolandse bibliotheken aan voor de landelijke bibliotheekmonitor. De bibliotheekmonitor geeft bijvoorbeeld inzicht in het aantal lidmaatschappen per bibliotheek, informatie over de collectiesamenstelling en het aantal scholen waarmee wordt samengewerkt. Deze landelijke benchmark brengt landelijke ontwikkelingen in beeld en bibliotheken kunnen hun prestaties volgen en vergelijken.

BNF en provinciaal collectiebeleid

Elke bibliotheek heeft zijn eigen collectiebeleid. Hierin staan keuzes over welke materialen wel of niet worden aangeschaft en hoe er verbinding wordt gemaakt tussen activiteiten en collectie. Maar er staat ook in hoe de eigen collectie zich verhoudt tot de collecties van de andere bibliotheken in de provincie en in het land. BNF ondersteunt de Flevolandse bibliotheken bij het blijvend verbinden van de collecties op provinciaal en landelijk niveau.

BNF en passend lezen

Bibliotheken ondersteunen mensen die hulp nodig hebben bij lezen. Deze dienst noemen we passend lezen. BNF koppelt hiervoor landelijke expertise aan de contactpersonen bij FlevoMeer Bibliotheek en De Nieuwe Bibliotheek.

BNF en privacy en informatiebeveiliging

Door de Algemene verordening gegevensbescherming hebben de bibliotheken extra verplichtingen gekregen. De bibliotheken hebben de verantwoordelijkheid om aan te kunnen tonen dat zij zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de wet houden.
BNF ondersteunt de twee Flevolandse bibliotheken bij het voldoen aan de privacy wetgeving.

Omdat de AVG gevolgen heeft voor zowel de klanten, en hun rechten, als de medewerkers, ondersteunt BNF bij de bewustwording onder de medewerkers door middel van bijeenkomsten, het delen van actuele informatie en het geven van adviezen.