Als provinciale ondersteuningsinstelling heeft BNF een aantal specifiek omschreven stelseltaken, zoals het zorgdragen van distributie van materialen, het opstellen van een provinciaal collectiebeleid en het aanleveren van gegevens ten behoeve van de landelijke monitor.

BNF en transport

Bibliotheken vormen gezamenlijk een uitgebreid netwerk dat bibliotheekleden toegang geeft tot de collecties van de bibliotheken in Nederland. Om al het gevraagde materiaal snel bij de lezers te krijgen, is een efficiƫnte logistiek onmisbaar. Het transport in Flevoland is uitbesteed aan de firma Snelle Jelle uit Almere. Drie keer in de week zorgt dit bedrijf ervoor dat nieuwe en gereserveerde boeken en andere materialen langs de bibliotheken worden gedistribueerd. De coƶrdinatie van het provinciaal transport is in handen van de afdeling Bedrijfsdiensten van FlevoMeer Bibliotheek. BNF ondersteunt deze afdeling met het verzorgen van een jaarlijkse evaluatie door betrokken medewerkers van de Flevolandse bibliotheken.

BNF en gegevenslevering

Jaarlijks draagt BNF zorg voor de gegevenslevering van de Flevolandse bibliotheken ten behoeve van de landelijke monitoring. Deze monitoring geeft bijvoorbeeld inzicht in het aantal lidmaatschappen per bibliotheek en in collectiewijzigingen en het vergelijkt de prestaties van bibliotheken onderling.

BNF en provinciaal collectiebeleid

Elke bibliotheek heeft zijn eigen collectiebeleid. Hierin staan keuzes over welke materialen wel of niet worden aangeschaft en hoe er verbinding wordt gemaakt tussen activiteiten en collectie. Maar er staat ook in hoe de eigen collectie zich verhoudt tot de collecties van de andere bibliotheken in de provincie en in het land. BNF ondersteunt de Flevolandse bibliotheken bij het blijvend verbinden van de collecties op provinciaal en landelijk niveau.

BNF en passend lezen

Passend lezen is een bibliothecaire dienst voor iedereen die wil lezen maar daarbij hulp nodig heeft. BNF koppelt hiervoor landelijke expertise aan lokale contactpersonen.

BNF en privacy en informatiebeveiliging

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Bibliotheken krijgen door die wetgeving extra verplichtingen: de nadruk komt meer te liggen op de verantwoordelijkheid om aan te kunnen tonen dat bibliotheken bij het verwerken van persoonsgegevens zich aan de wet houden.
BNF ondersteunt de twee Flevolandse basisbibliotheken bij het voldoen aan de privacy wetgeving. Omdat de AVG gevolgen heeft voor zowel de klanten, en hun rechten, als de medewerkers, ondersteunt BNF bij de bewustwording onder de medewerkers door middel van bijeenkomsten, het delen van actuele informatie en het geven van adviezen.