Veranderingen in de samenleving komen niet alleen voort uit digitalisering en technologische ontwikkelingen. Er zijn ook economische, demografische en sociale ontwikkelingen die gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de arbeidsmarktpositie van burgers.

Daardoor is het van belang om mogelijk te maken dat iedereen op een zelfgekozen manier en tempo mee kan blijven doen, kan blijven leren en de eigen vaardigheden kan blijven ontwikkelen. Bibliotheekvoorzieningen bieden voor iedereen een openbare, veilige en laagdrempelige (leer-en ontwikkel)plek. Het gaat zowel over non-formeel als informeel leren. En het gaat daarbij zowel om het opdoen van basisvaardigheden (zoals lezen, rekenen, digitale vaardigheden) als om het doorontwikkelen van vaardigheden die bijdragen aan blijvende inzetbaarheid (uit: Bibliotheekconvenant 2020-2023).

BNF en laaggeletterdheid

Provincie Flevoland heeft stichting Bibliotheeknetwerk Flevoland opdracht gegeven om in de periode 2021-2024 in haar ondersteunende functie aan bibliotheken prioriteit te geven aan de bestrijding van laaggeletterdheid in Flevoland.

Samen met FlevoMeer Bibliotheek en de nieuwe bibliotheek gaat BNF aan de slag met het versterken van kennis, samenwerking en kwaliteit om laaggeletterdheid effectief tegen te gaan. Dit doen we in gezamenlijkheid, met een heldere taakverdeling en met respect voor de lokale invulling en afspraken.

BNF neemt namens de bibliotheken deel aan provinciale overleggen rondom het thema laaggeletterdheid en is actief lid van de landelijke programmaraad basisvaardigheden.

BNF en non formeel leren

De Flevolandse bibliotheken timmeren hard aan de weg op het gebied van basisvaardigheden. Zij verbinden lokale en regionale organisaties met elkaar die taalondersteuning bieden aan burgers. De bibliotheken bieden zelf ook een scala aan diensten aan. De werkwijze die daarbij wordt ingezet is uniek in het land. De kern is: samen leren op basis van gelijkwaardigheid en behoefte. Bibliotheekmedewerkers en professionals van partnerorganisaties nemen een coachende rol aan. BNF ondersteunt het Huis voor Taal en het DigiTaalhuis bij zowel het verder brengen van deze werkwijze als bij het uitbreiden van de dienstverlening. Daarbij worden landelijke ontwikkelingen uit het bibliotheeknetwerk gedeeld en benut.

BNF en integratie

Bibliotheken zijn onmisbaar voor nieuwe Nederlanders. Zij kunnen daar kennis opdoen, vragen stellen en in contact komen met anderen. Het DigiTaalhuis van de nieuwe bibliotheek en de Huis voor Taal locaties van FlevoMeer Bibliotheek zijn voor migranten een laagdrempelige toegang tot de Nederlandse maatschappij. BNF ondersteunt de bibliotheken om deze functie te verstevigen en door te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door hen met expertise bij te staan in de gesprekken met gemeentes over de invulling van de nieuwe Wet Inburgering.