Merian van Doornik

"Stichting-manager" m.vandoornik@bnfl.nl

Karin de Jong

"Geletterde samenleving" k.dejong@bnfl.nl

Tjarko Roorda

"Participatie in informatiesamenleving" t.roorda@bnfl.nl

Fatima Essabani

"Leven Lang Ontwikkelen" f.essabani@bnfl.nl

Sylvie Checuz

"Projectmedewerker " s.checuz@bnfl.nl