Sabine de Bruijn

"Leven lang ontwikkelen" s.debruijn@bnfl.nl

Karin de Jong

"Geletterde samenleving" k.dejong@bnfl.nl

Tjarko Roorda

"Participatie in informatiesamenleving" t.roorda@bnfl.nl

Annemiek van der Meulen

"Leesoffensief en communicatie" a.vandermeulen@bnfl.nl

Sylvie Checuz

"Projectmedewerker " s.checuz@bnfl.nl