Het ontdekken van lezen

Ruim 1,1 miljoen Nederlanders hebben een leesbeperking. Zo telt ons land 300.000 blinden en slechtzienden en hebben ruim 600.000 mensen dyslexie. Daar komt bij dat het aantal Nederlanders met een visuele beperking de komende jaren fors toeneemt, onder meer door de vergrijzing.
De bibliotheek stelt zich ten doel om de bibliotheekvoorziening voor mensen met een leesbeperking in stand te houden en te verbeteren zodat zij volwaardig kunnen participeren in maatschappelijk en cultureel opzicht.

Het BNF is de provinciale schakel tussen enerzijds Bibliotheekservice Passend Lezen (en de jeugdafdeling Superboek), Dedicon en CBB en anderzijds de basisbibliotheken.

De actuele inhoud van de dienstverlening voor mensen met een leesbeperking:

https://www.denieuwebibliotheek.nl/collectie/passend-lezen.html
https://www.flevomeerbibliotheek.nl/speciaal-voor/passend-lezen.html

CBB

Karin de Jong

Servicemanager
k.dejong@bnfl.nl