Primair onderwijs

De bibliotheek op school

De dienstverlening voor het primair onderwijs is te vatten in het concept de Bibliotheek op school. Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis.

De Bibliotheek op school bestaat uit verschillende bouwstenen:

  • Netwerk: van gemeente, onderwijs en bibliotheek
  • Expertise: uitvoering door deskundige bibliotheekmedewerkers en leerkrachten
  • Collectie: uitnodigende schoolbibliotheek die regelmatig wordt aangevuld met nieuwe materialen
  • Lees- en mediaplan: voor het vastleggen van visie, doelen, actieplan en jaarprogramma, met expliciete aandacht voor ouderbetrokkenheid
  • Monitor: voor het jaarlijks meten en vergelijken van leesattitude, leesniveau en leengedrag van de leerlingen, en het leesklimaat in de school
  • Lezen: vrij lezen, voorlezen, praten over boeken
  • Mediawijsheid: informatievaardigheden in een doorgaande leerlijn
  • Digitaal portaal: waar leerlingen worden gestimuleerd en verleid tot lezen, informatie vinden en hun leeshistorie bijhouden

 

Neem over dit onderwerp contact op met:

Karin de Jong
voorschools, primair onderwijs, passend lezen
E-mail: k.dejong@bnfl.nl
Telefoon: 06 29204507