Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Bibliotheken krijgen door die nieuwe wetgeving extra verplichtingen: de nadruk komt meer te liggen op de verantwoordelijkheid om aan te kunnen tonen dat bibliotheken bij het verwerken van persoonsgegevens zich aan de wet houden.

BNF ondersteunt de twee Flevolandse basisbibliotheken bij het voldoen aan de nieuwe wetgeving (compliance). Omdat de AVG gevolgen heeft voor zowel de klanten, en hun rechten, als de medewerkers, helpt BNF bij de bewustwording onder de medewerkers door middel van bijeenkomsten en het versturen van actuele informatie.