Servicemanagement landelijke digitale diensten

De landelijke digitale bibliotheek op internet wordt steeds verder uitgebouwd onder de naam bibliotheek.nl
Bibliotheeknetwerk Flevoland beheert het servicemanagement van de volgende dienst:

G!DS (database sociaal-culturele kaart)

G!DS is de landelijke database van de bibliotheken en bevat de adressen en producten van meer dan honderdduizend organisaties. G!DS wordt gebruikt als sociale kaart bij diverse digitale informatieloketten. Een voorbeeld is de Belastingdienst in het kader van het convenant.

Sylvie Checuz

Projectondersteuner en websitebeheerder
s.checuz@bnfl.nl