TEST PAGINA

Het ontdekken van lezen

BoekStart is de letterlijke start om boeken voor je plezier te lezen. Ouders worden gestimuleerd om hun kinderen zo vroeg mogelijk boekjes én de bibliotheek te laten ontdekken. 
BoekStart in de Kinderopvang is bedoeld om kinderen, hun ouders en pedagogisch medewerkers via de kinderopvang intensief met boeken en het lezen daarvan in aanraking te brengen.
De BoekStartcoach komt wekelijks op het consultatiebureau en ondersteunt de jeugdarts en verpleegkundige door met ouders in gesprek te gaan en gerichte voorleesondersteuning te geven.

BoekStart loont blijkt uit onderzoek: uit promotieonderzoek van Heleen van den Berg blijkt dat ouders die meedoen met BoekStart en hun baby al voor dat deze acht maanden oud is voorlezen, kinderen hebben die hoger scoren op taal. Bovendien hebben baby’s met een hoog temperament, die bijvoorbeeld vaak huilen, veel baat bij BoekStart. BoekStart/BoekenPret is door de Erkenningscommissie Jeugdinterventies beoordeeld als goed onderbouwde interventie.

Boekenpret / Boekenbas is vooral gericht op gezinnen waar weinig aandacht is voor (voor)lezen. Alle materialen zijn aangepast aan de Taallijn VVE van het Expertisecentrum Nederlands en Sardes.

De VoorleesExpress brengt kinderen in aanraking met geschreven en gesproken Nederlands. Eén keer per week, twintig weken lang, komt er een vaste voorlezer van de VoorleesExpress langs. Kern van het programma is dat ouders worden betrokken en geactiveerd, zodat zij taalstimulerende activiteiten blijven doen met de kinderen.

Karin de Jong

Servicemanager
k.dejong@bnfl.nl