Voortgezet onderwijs

Stimulans in lezen

De dienstverlening voor het voortgezet onderwijs is te vatten in het concept de Bibliotheek op school. Met deze aanpak werken bibliotheken, scholen en gemeenten op strategisch niveau structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van jongeren. Het doel is een aantoonbare kwaliteitsverbetering van het onderwijs en het stimuleren van meer lezen, op school en thuis.

De Bibliotheek op school bestaat uit verschillende bouwstenen:

  • Netwerk & beleid: strategische samenwerking is geborgd in beleid van school, bibliotheek en gemeente;
  • Expertise: deskundige lees(media)consulent adviseert en ondersteunt de lees/taalcoördinator en het team van de school;
  • Monitor: jaarlijkse doelen worden bepaald op basis van gemonitorde resultaten;
  • Lees- en mediaplan: jaarlijkse doelen en activiteiten worden vastgelegd in een lees- en/of mediaplan;
  • Collectie: actuele en gevarieerde collectie in een inspirerende leesomgeving verrijkt het leesonderwijs;
  • Digitaal portaal: portaal voor het zoeken en registreren van boeken, het stimuleren van lezen en het vinden van betrouwbare informatie.

 

Neem over dit onderwerp contact op met:

Tjarko Roorda
basisvaardigheden
E-mail: t.roorda@bnfl.nl

Telefoon: 06 23582016

Landelijk programma leesbevordering

De jonge jury

De jonge jury daagt alle jongeren in de eerste tot en met de derde klas van de middelbare school uit om jeugdboeken uit het jaar ervoor te lezen en daaruit het mooiste boek te kiezen. Je leest tussen half augustus en eind februari naar eigen keuze een aantal jeugdboeken uit het jaar ervoor en brengt je stem uit op je favoriete boek. Iedere jongere die op een boek stemt, zit in de Jonge Jury. De vijf boeken die de meeste stemmen krijgen, worden genomineerd voor de Prijs van de Jonge Jury. Deze wordt tijdens de feestelijke Dag van de Jonge Jury uitgereikt aan de winnende schrijver.

De Weddenschap

De Weddenschap is een leesbevorderingscampagne voor het vmbo. Bekende Nederlanders dagen vmbo-leerlingen in filmpjes uit om in 6 maanden, 3 boeken te lezen. Deelname kan zowel klassikaal als individueel.

Read2Me!

Read2Me! is dé voorleeswedstrijd voor brugklassers, waarin zij elkaar fragmenten uit jeugdboeken voorlezen. Leerlingen van alle schooltypen kunnen meedoen met deze voorleeswedstrijd die in vier ronden wordt georganiseerd; op school (en in de klas), lokaal in de bibliotheek, provinciaal en tenslotte is er een landelijk finale.

De Inktaap

De Inktaap wil jongeren confronteren met de keuze die de jury’s van de drie ‘grote’ literaire prijzen in het Nederlandse taalgebied hebben gemaakt: de Fintro Literatuurprijs, de ECI Literatuurprijs en de Libris Literatuur Prijs. Hun hoogst gewaardeerde titels worden genomineerd voor De Inktaap. Uit die boeken kiezen de jongeren vervolgens hun winnaar, die De Inktaap krijgt.

Lees mij!

Lees mij! presenteert literatuur op een manier die aansluit bij de leefwereld van jongeren: via internet en met bewegende beelden. Lees mij! is een cross-mediale combinatie van een website, een serie filmpjes en literaire activiteiten, gericht op havo/vwo leerlingen tussen de 14 en 17 jaar.

Boekenzoeker

Boekenzoeker is een zoekmachine voor wie op zoek is naar een goed boek. De samenstellers zijn er namelijk van overtuigd dat er voor iedereen een goed boek te vinden is.  Als geregistreerd gebruiker krijg je zelfs nog beter leesadvies. Je beantwoordt een paar vragen en vanaf dan kan je alle boeken waar je een stem op uitbrengt of commentaar op geeft, bijhouden in een overzichtelijk lijstje. Zo krijg je zicht op je leesbiografie of kan je je persoonlijke leesdossier volgen. Er is een Boekenzoeker voor 12-15 jaar en één voor 15-18 jaar.

Lezen voor de lijst

Lezen voor de lijst is bedoeld voor docenten en leerlingen van het havo en vwo. De site biedt hulp bij de advisering, keuze en verwerking van de boeken die leerlingen voor hun leeslijst moeten lezen. Een bijzonder kenmerk van de site is dat er zes leesniveaus worden onderscheiden. De site is nog in aanbouw.

De bibliotheek kan uw samenwerkingspartner zijn bij deze projecten.