Stimulans in lezen

De dienstverlening voor het voortgezet onderwijs is te vatten in het concept de Bibliotheek op school. Met deze aanpak werken bibliotheken, scholen en gemeenten op strategisch niveau structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van jongeren. Het doel is een aantoonbare kwaliteitsverbetering van het onderwijs en het stimuleren van meer lezen, op school en thuis.

De Bibliotheek op school bestaat uit verschillende bouwstenen:

  • Netwerk & beleid: strategische samenwerking is geborgd in beleid van school, bibliotheek en gemeente;
  • Expertise: deskundige lees(media)consulent adviseert en ondersteunt de lees/taalcoördinator en het team van de school;
  • Monitor: jaarlijkse doelen worden bepaald op basis van gemonitorde resultaten;
  • Lees- en mediaplan: jaarlijkse doelen en activiteiten worden vastgelegd in een lees- en/of mediaplan;
  • Collectie: actuele en gevarieerde collectie in een inspirerende leesomgeving verrijkt het leesonderwijs;
  • Digitaal portaal: portaal voor het zoeken en registreren van boeken, het stimuleren van lezen en het vinden van betrouwbare informatie.

 

 

Op dinsdagmiddag 7 april zal de provinciale finale van Read2me plaatsvinden!

 

 

Neem over dit onderwerp contact op met:

Tjarko Roorda
basisvaardigheden
E-mail: t.roorda@bnfl.nl

Telefoon: 06 23582016

 

Read2Me!

Voorleeswedstrijd voor brugklassers.

Tijdens de voorleeswedstrijd Read2Me! wordt in enkele rondes bepaald welke brugklasser de landelijke kampioen voorlezen wordt. Bevorder lezen en leesplezier door jouw leerlingen te enthousiasmeren mee te doen, organiseer op jouw school de schoolronde en werk samen met de lokale bibliotheek. Wie weet schopt jouw brugklasser het tot voorleeskampioen van Nederland.

Voor wie

Brugklassers vmbo, havo, vwo

Doel(en)

  • Het lezen bevorderen en het leesplezier vergroten bij jongeren in het vo.
  • Samenwerking bevorderen tussen bibliotheken en het vo.