Gevonden resultaten: 90

Samenvatting inventarisatie Taal en Gezondheid

In het najaar van 2023 heeft een adviseur van het Bibliotheeknetwerk Flevoland gesprekken gevoerd met zorgprofessionals en taalaanbieders in de arbeidsmarktregio Flevoland om de relatie tussen (laag)geletterdheid en gezondheid te onderzoeken en te kijken naar de mate van bewustzijn van dit thema onder hen.

Klik hieronder op lees verder om deze pagina volledig te weergeven.

Nieuws bericht


Visienotitie digitaal burgerschap

BNF heeft op verzoek van beide bibliotheken een visienotitie geschreven rondom digitaal burgerschap. In de notitie is uitgewerkt wat digitaal burgerschap precies inhoudt en wat landelijk en lokaal wordt gedaan aan activiteiten rondom digitaal burgerschap. Voor de notitie is er gebruik gemaakt van divers landelijk onderzoek. Welke  behoefte hebben verschillende doelgroepen?  Ook is er ruimte..

Klik hieronder op lees verder om deze pagina volledig te weergeven.

Nieuws bericht


Aandacht voor diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid

In een bibliotheek waar iedereen welkom is, zijn diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid (DIG) belangrijke thema’s. Daarom organiseerden de POI’s Rijnbrink, Probiblio, Bibliotheeknetwerk Flevoland, Biblionet Drenthe en Cubiss de landelijke DIG-dag op 5 maart 2024. Deze dag stond in het teken van inspiratie, kennisdeling en netwerken, met een keynote, diverse deelsessies en een panelgesprek met ervaringsdeskundigen…

Klik hieronder op lees verder om deze pagina volledig te weergeven.

Nieuws bericht


Onze mensen

Klik hieronder op lees verder om deze pagina volledig te weergeven.

Inventarisatie taal en gezondheid

Bibliotheeknetwerk Flevoland is door de centrumgemeente Almere gevraagd voor een provinciale inventarisatie met betrekking tot taal en gezondheid. Deze vraag komt voort uit het regioplan laaggeletterdheid 2021-2024 en heeft als kernvraag: ‘Wat gebeurt er op het gebied van Taal & Gezondheid?’. Het woord ‘taal’ kun je vervangen door ‘basisvaardigheden’, zoals gecijferdheid en digitale vaardigheden.

Klik hieronder op lees verder om deze pagina volledig te weergeven.

Nieuws bericht


Project samen met de bibliotheek

Overweeg jij weleens om samen met de bibliotheek een project op te zetten? Of het nu gaat om een pilot leesstimulering, actieve deelname aan de maatschappij, of omgaan met nieuwe technologieën: veel is mogelijk!

Klik hieronder op lees verder om deze pagina volledig te weergeven.

Nieuws bericht