Digitaal burgerschap – Theory of Change

21 maart 2022

Sinds 2021 voert Stichting Samenwerkende POI’s Nederland (SPN) in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek en Pica het programma Digitaal Burgerschap uit.

Maar wat is Digitaal Burgerschap? Digitaal burgerschap betekent dat mensen zich actief vaardig en weerbaar kunnen bewegen in de online informatiesamenleving. Wie digitaal vaardig is, verkent nieuwe digitale mogelijkheden. En wie digitaal weerbaar is, is zich bewust van risico’s, maakt bewuste keuzes en beschermt zichzelf op digitaal gebied. Deze kennis en vaardigheden vormen de basis voor een actieve bijdrage aan de digitale informatiesamenleving.

Proeftuinen

In 2021 zijn vijf bibliotheken een proeftuin rondom digitaal burgerschap gestart waarmee best practises worden opgehaald. Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen om dit programma en de proeftuinen vanaf medio 2022 uit te rollen over de Nederlandse bibliotheken. Daarbij hebben de POI’s, waaronder BNF, een centrale rol, met name in het begeleiden van bibliotheken.

In het programma Digitaal Burgerschap wordt gewerkt volgens verandertheorie (Theory of Change). Het draait daarbij om de maatschappelijke verandering – impact die we nastreven. Tjarko Roorda (BNF) bereidt zich voor op het programma Digitaal Burgerschap en volgt momenteel een train-de-trainer traject zodat we straks ook De Nieuwe Bibliotheek en FlevoMeer Bibliotheek kunnen begeleiden in verandertrajecten.

Vanaf 2023 zal digitaal burgerschap in Flevoland ook vorm krijgen, vanuit BNF zijn we met veel energie aan de slag met de voorbereidingen. Mocht je meer willen lezen over de proeftuinen die in gang zijn gezet dan kun je dat hier lezen. In het najaar zullen we een online kennissessie organiseren over digitaal burgerschap en de Theory of Change.

Heb je vragen over digitaal burgerschap of de Theory of Change? Stel ze vooral aan Tjarko Roorda. Wees welkom!