DoorleesExpress: een nieuwe loot aan de doorgaande leeslijn

11 september 2023

Na een aantal succesvolle pilots heeft Stichting VoorleesExpress besloten om de DoorleesExpress als vast onderdeel op te nemen in haar dienstverlening. Alle VoorleesExpress-locaties -in Flevoland zijn dit Almere, Lelystad, Noordoostpolder en Zeewolde- kunnen vanaf nu de DoorleesExpress gaan aanbieden.

Het programma voorziet in een vraag van scholen en ouders voor de ondersteuning van oudere kinderen. De DoorleesExpress richt zich op kinderen tussen 8 en 12 jaar die zelf al kunnen lezen. Vrijwilligers gaan thuis aan de slag met kinderen die al hebben leren lezen, maar er nog wat moeite mee hebben of niet gemotiveerd zijn. Om deze doelgroep goed aan te kunnen spreken en om goed aan te sluiten bij hun behoefte en leefwereld, krijgen de vrijwilligers materialen die speciaal gericht zijn op deze leeftijdsgroep. De aanpak is daarmee vergelijkbaar met de VoorleesExpress. Het programma bereikt dezelfde doelgroep, werkt met dezelfde soort vrijwilligers, dezelfde toeleiders etc. En vrijwilligers die liever met oudere kinderen aan de slag gaan, kunnen in plaats van voor de VoorleesExpressvoor  de DoorleesExpress kiezen.
Op 28 september, tussen 14.00 uur en 15.00 uur is er een online voorlichting DoorleesExpress.

En natuurlijk kun je ook contact opnemen met BNF die haar rol als francisenemer inmiddels ook heeft uitgebreid met de DoorleesExpress.