€440.000 rijkssubsidie voor een nieuwe bibliotheek in Nobelhorst

11 september 2023

Het ministerie van OCW kent de gemeente Almere €440.000 toe om een nieuwe bibliotheekvoorziening in Nobelhorst in te richten. De Nieuwe Bibliotheek opent daar in augustus 2024 een servicepunt in het Montessori Campus. Met deze subsidie van het Rijk krijgt de bibliotheek in Nobelhorst een volwaardige invulling.

De overheid stelt geld beschikbaar om bibliotheken nu en in de toekomst voor iedereen beschikbaar en bereikbaar te laten zijn. In het voorjaar van 2023 konden gemeenten financiering aanvragen om nieuwe bibliotheekvestigingen op te richten of bestaande voorzieningen door te ontwikkelen. In de eerste ronde is het beschikbare budget ruim overvraagd.

Foto: Wethouder Kees Ahles van Gemeente Almere 
en Annerie Brenninkmeijer (Directeur De Nieuwe Bilbiotheek)