(Gemeentelijke) gezinsaanpak in Flevoland

13 juni 2022

Gezinsaanpak ‘speelt’ momenteel binnen de bibliotheek, ook in Flevoland.
Deze aanpak richt zich op het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid, waardoor ouders hun taalproblemen niet langer doorgeven aan hun kinderen.

Wat gebeurt er momenteel in Flevoland op dit gebied:

• Zowel De Nieuwe Bibliotheek (DNB) als Flevomeer Bibliotheek (FMB) hebben gebruik gemaakt van een -bescheiden- landelijke financiële injectie. FMB heeft hiermee in Lelystad een start gemaakt met de opbouw van een meertalige collectie, inclusief integratie daarvan in dienstverlening (Boekenpret, VoorleesExpress, Huis voor Taal). DNB benut dit geld om de PeuterBieb – een maandelijkse ochtend waarin activiteiten voor jonge gezinnen gebundeld worden (PeuterBios, voorlezen, creatieve verwerkingsactiviteiten en informatieve workshops voor ouders)- bereikbaar te maken voor laagtaalvaardige gezinnen.
• Gea, Janine en Sabine van FMB hebben dit voorjaar een werktraject gevolgd, waarin in een drietal sessies is gewerkt aan thema’s die bijdragen aan een succesvolle gezinsaanpak. (Een vergelijkbaar traject is eerder gevolgd door De Nieuwe Bibliotheek.)
• Polly en Susanna van DNB hebben een verdiepingstraject gevolgd over Taalhuis op school. Hoogstwaarschijnlijk krijgt FMB binnenkort ook de mogelijkheid om dit verdiepingstraject te volgen. Beide bibliotheken kunnen zich vervolgens beraden op eventuele invoering van dit concept.

Gezinsaanpak gaat binnen de bibliotheek onder andere om het versterken van de interne samenwerking tussen de jeugd-/educatie-medewerkers en basisvaardigheden-/taalhuis-medewerkers.

Voorbeeld: de VoorleesExpress, een programma waarin vrijwilligers met kinderen en hun ouders aan de slag gaan met taal en (voor)lezen. Dit programma valt binnen de bibliotheek onder educatie, maar het is belangrijk dat ouders eventueel ook doorverwezen kunnen worden naar aanbod om hun eigen taalniveau te verhogen, en dat is weer het werkgebied van de basisvaardigheden-/taalhuis-medewerkers.

Daarnaast gaat het natuurlijk ook om de externe samenwerking. En dat komt ook tot uitdrukking in het project Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid, dat zich richt op het versterken van de samenwerking tussen de verschillende lokale partners, waaronder:
• de gemeente
• jeugdgezondheidszorg (consultatiebureaus)
• kinderopvang
• onderwijs
• welzijn
• verloskundigenpraktijken
• de bibliotheek.
Het doel is om te komen tot een sluitend ondersteuningsaanbod voor gezinnen.
In pilots die begeleid worden door St. Lezen en St. Lezen & Schrijven wordt een stappenplan ontwikkeld om alle gemeenten toe te rusten voor een regierol. De bibliotheek wordt in dit stappenplan ook een belangrijke rol toebedacht.
Meerdere Flevolandse gemeenten overwegen deelname aan de derde tranche van deze pilots die in de loop van 2023 zal starten. FlevoMeer Bibliotheek heeft in dit kader al een eerste oriënterend gesprek gevoerd met een gemeente. Bibliotheeknetwerk Flevoland heeft daarom het verzoek neergelegd bij Bibliotheek Noordwest Veluwe om de ervaringen tijdens de 1e tranche in Harderwijk te delen in een sessie met Flevolandse collega’s.
Volop beweging in Flevoland rond dit onderwerp dus!