Gezinsaanpak

11 september 2023

De gezinsaanpak heeft als doel de cyclus van laaggeletterdheid te doorbreken en richt zich daarom primair op het ondersteunen van ouders bij het stimuleren van de taal- en geletterdheidsontwikkeling van hun jonge kinderen thuis. Daarnaast kan er ook worden ingezet op het verhogen van het taal- en geletterdheids-niveau van de ouders zelf.

Gezinsaanpak richt zich dus op laaggeletterde volwassenen in hun rol als ouder, een verschil met de algemene aanpak van geletterdheid. Vijftig procent van de laaggeletterden heeft een kind jonger dan 18 jaar. Het ontbreekt laaggeletterde ouders vaak aan vaardigheden om een taalrijke thuisomgeving te bieden (samen praten, zingen en spelen, voorlezen, praten over boeken, goede voorbeeld geven door als ouders zelf te lezen, boeken, kranten, tijdschriften in huis, samen naar de bibliotheek gaan).

Vanaf eind 2024 gaan de gemeenten de regierol vervullen in de gezinsaanpak. In anticipatie hierop gaat in Almere dit najaar een pilot Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid van start. In de communicatie over de overdracht naar het gemeentelijke niveau wordt de bibliotheek als kernpartner van de gezinsaanpak gezien. Kansen genoeg dus voor de bibliotheek op korte termijn!

Elles van den Akker (De Nieuwe Bibliotheek), Gea van der Broek (FlevoMeer Bibliotheek) en Karin de Jong (Bibliotheeknetwerk Flevoland) hebben op verzoek van beide bibliotheekdirecteuren een visiestuk geschreven over de gezinsaanpak in Flevoland. Afhankelijk van reactie wordt het stuk gedeeld en wordt er actie ondernomen op de klantreis, de Theory of Change en het heropstarten van het provinciaal overleg gezinsaanpak.