Inventarisatie taal en gezondheid

18 december 2023

Bibliotheeknetwerk Flevoland is door de centrumgemeente Almere gevraagd voor een provinciale inventarisatie met betrekking tot taal en gezondheid. Deze vraag komt voort uit het regioplan laaggeletterdheid 2021-2024 en heeft als kernvraag: ‘Wat gebeurt er op het gebied van Taal & Gezondheid?’.
Het woord ‘taal’ kun je vervangen door ‘basisvaardigheden’, zoals gecijferdheid en digitale vaardigheden.

De inventarisatie biedt inzicht in verschillende aspecten die raken aan lage taal en-gezondheidsvaardigheden en beantwoordt de volgende vragen:

  • Wat is de relatie tussen basisgeletterdheid en gezondheid?
  • Is er specifiek aanbod in de arbeidsmarktregio Flevoland m.b.t. geletterdheid en gezondheid?
  • Leeft het thema onder zorgverleners. Zo ja, hoe wordt dit in de praktijk gebracht?
  • Leeft het thema onder taalaanbieders. Zo ja, hoe wordt dit in de praktijk gebracht?
  • Wat is de algemene stand van zaken op regionaal en provinciaal niveau in het najaar 2023?

In de aankomende Kennisversterker kun je de bevindingen uit deze provinciale inventarisatie lezen.

Heb je voor die tijd vragen of suggesties?
Stuur dan een email naar info@bnfl.nl