Kennisdag Taal en Gezondheid op 9 september 2021

20 januari 2023

Op donderdagmiddag 9 september 2021 konden professionals vanuit onder meer: de gezondheidszorg, beleidsfuncties, de politiek, besturen uit vijf Flevolandse gemeenten op locatie deelnemen aan de Themabijeenkomst Taal en Gezondheid.

De bijeenkomst Taal en Gezondheid is tot stand gekomen in samenwerking met: WEL in Flevoland, de provincie, Proscoop, de Stichting Lezen en Schrijven en BNF. Een inspirerend initiatief dat alle partijen goed bevallen is. Het ligt in de lijn der verwachting dat dit gecontinueerd wordt.

Uitgangspunt van deze middag was de methode Klasse! van Marian Janssen – de Goede. Zij ontwikkelde een strategie voor het vinden, benaderen en werven van laaggeletterden. Deze NT1 groep meldt zich nauwelijks aan voor een cursus en blijft liever uit beeld. Volgens Janssen – de Goede kan deze groep slechts bereikt worden op een manier die bij hun levenswijze past. Daarvoor is het belangrijk te weten hoe hun belevingswereld eruit ziet. Zij ontwikkelde vier profielen voor de doelgroep autochtone laaggeletterden: Fatima, Wesley, Gerard en Elly. Wat zijn hun kenmerken en hoe ziet hun sociale kring en leefomgeving eruit?

Zij onderzocht wat hun drijfveren zijn en ontwikkelde doelgroepgerichte cursussen, de zogenaamde camouflagecursussen. Tijdens deze cursussen wordt een ‘prikmoment’ ingepland. Hierdoor komt duidelijk naar voren wie op het gebied van taal of rekenen een extra steuntje in de rug kan gebruiken. In 2022 komt er een vervolg themabijeenkomst.