Kwaliteit in beeld: Huizen voor Taal en DigiTaalhuis gaan op voor certificering

18 februari 2021

Ze zijn er al een paar maanden mee bezig: de coördinatoren van De Huizen voor Taal van FlevoMeer Bibliotheek en het Almeerse DigiTaalhuis treffen voorbereidingen voor de auditdagen die in het tweede kwartaal van 2021 staan gepland. Deze Flevolandse ‘taalhuizen’ worden dit jaar namelijk gescreend op hun kwaliteit. En dat betekent antwoord geven op vragen als: Welk projectplan is de basis van het Huis voor Taal in Dronten? Hoe ziet het organogram van het DigiTaalhuis Almere er uit? En hoe werkt FlevoMeer Bibliotheek samen met de welzijnspartners in gemeenten Urk en Lelystad?

Waarom certificeren?

In de komende twee jaren doorlopen alle taalhuizen in Nederland een certificeringstraject. Dit is een opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De certificering wordt uitgevoerd door de certificeringorganisatie CBCT. Die laatste is geen onbekende in de bibliotheekwereld. Het CBCT certificeert ook de bibliotheekorganisaties en de POI’s. Maar waarom moeten taalhuizen worden gecertificeerd?

Taalhuizen krijgen een steeds belangrijkere rol in de aanpak van laaggeletterdheid en in het bieden van non formele educatie aan volwassenen. Iedereen die zijn of haar basisvaardigheden wil bijspijkeren kan bij een taalhuis terecht voor advies, een doorverwijzing of een cursus of traject. Om ervoor te zorgen dat taalhuizen een stevig fundament hebben om deze rol ook voor langere tijd op te pakken, is er landelijk gekozen voor een certificeringsprogramma waarin de kwaliteit van een taalhuis op zeven thema’s wordt beoordeeld. De kwaliteitsnormen zijn: beleid & financiën; middelen; Samenwerking; Mensen; Producten & Diensten; Resultaten & maatschappelijk effect; Handelen conform (privacy) wetgeving.

Wat houdt het traject in?

In de afgelopen maanden is er een werkstructuur opgezet en zijn de taalhuizen aangemeld bij het CBCT. In de komende weken levert elk taalhuis een digitale zelfevaluatie in. Dat is een eigen meting van kwaliteit. Er worden dan ook veel documenten meegestuurd die als bewijslast dienen.

Vanaf april is het dan zover: dan breekt er een auditperiode aan voor onze Flevolandse taalhuiscollega’s. Elke locatie ontvangt (digitaal of fysiek) twee auditoren die middels gesprekken met verschillende betrokken personen zich een beeld vormen van de kwaliteit van het taalhuis. Tijdens deze dag zullen bijvoorbeeld ook Huis voor Taalcollega’s en vrijwilligers deelnemen. Zij worden hiervoor van tevoren gevraagd en voorbereid. Na deze spannende auditdag volgt een terugkoppel gesprek en daarna een rapportage. We zullen dan horen of de Huizen voor Taal en het DigiTaalhuis gecertificeerd kunnen worden. De laatste auditdag is voor eind juni gepland.

Een hele klus

Voor Ellen Meijer (coördinator van het certificeringstraject voor FlevoMeer), José van Bergen (coördinator basisvaardigheden van De Nieuwe Bibliotheek) en de lokale taalcoördinatoren is dit certificeringstraject een hele klus. Het is daarom van belang om het traject stap voor stap goed te doorlopen en vooral ook gebruik te maken van elkaars expertise. Om die reden houdt BNF al vanaf het begin van dit traject een stevige vinger aan de pols. Er is een online overzicht gemaakt van alle stappen en kwaliteitsnormen. BNF organiseert online uitwisselingsbijeenkomsten voor de betrokken collega’s en deelt informatie uit het landelijke bibliotheeknetwerk. Waar nodig ondersteunt BNF bij het opstellen van bewijslast of het inzichtelijk maken van de te nemen stappen.

Wat staat er op de planning?

Op 25 februari staat er een online informatiesessie van SPN en de Koninklijke Bibliotheek gepland over het certificeringstraject. Dit is bedoeld voor alle (lokale) taalhuiscoördinatoren en direct betrokkenen. Ellen en José hebben de uitnodigingen al doorgestuurd.

In maart organiseert BNF een sessie over wat je kunt verwachten van een auditdag. De uitnodiging hiervoor volgt.

Meer informatie

Wil je meer weten over de certificering van jouw DigiTaalhuis of Huis voor Taal? Neem dan contact op met José van Bergen of Ellen Meijer. Voor vragen over de taken van BNF, kun je terecht bij Sabine de Bruijn.