Leren voor Werk

10 november 2022

Maandag 31 oktober is innovatieproject Leren voor Werk van start gegaan. Voor dit project hebben vijf partners de handen ineen geslagen: Werkbedrijf Lelystad, Concern voor Werk, IVIO-opleidingen, Huis voor Taal Lelystad en Bibliotheeknetwerk Flevoland. Gemeente Lelystad steunt het project en landelijk expertisecentrum CINOP wordt ingezet als externe adviseur.

De samenwerking is gericht op het toegankelijk en relevanter maken van bestaand en nieuw educatieaanbod voor volwassen inwoners van Lelystad die op dit moment cliënt van het Werkbedrijf Lelystad of werknemer van Concern voor Werk zijn. Voor velen van hen is aan de slag gaan met basisvaardigheden vaak geen vanzelfsprekendheid. Met het aanleren en oefenen van basisvaardigheden zullen zij zelfredzamer en zelfverzekerder worden en beter toegerust raken voor de arbeidsmarkt. Het is onze gezamenlijke uitdaging om relevante en toegankelijke op maat gemaakte educatie aan te bieden en de doelgroep te prikkelen en overtuigen dat leren nuttig en leuk kan zijn! Hierbij werken we vanuit de visie een leven lang leren versterkt iedereen.

Op korte termijn is het doel het inzichtelijk maken van de nu lopende (sociaal-) educatieve activiteiten in Lelystad en hier alle partijen goed in mee nemen. Van belang is ook dat formele en non formele aanbieders elkaar beter weet te vinden, samenwerken en doorverwijzen. In een latere fase zullen we middels een combinatie van de wervingsmethode Klasse! en een educatieve focus op basisvaardigheden het huidige aanbod onder de loep leggen en daar waar nodig nieuw aanbod creëren. Dit alles met als einddoel: duurzame participatie op de arbeidsmarkt.

Het gehele project loopt tot en met september 2023. We zullen regelmatige updates geven over het verloop. Voor vragen, opmerkingen en ideeën kun je terecht bij Sanne Leusink, s.leusink@flevomeerbibliotheek.nl

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie verleend door het Innovatiefonds.