Masterplan basisvaardigheden

8 december 2022

Ook Flevolandse bibliotheken profiteren van aandacht voor leesbevordering bij het kabinet 

 

In een in het voorjaar van 2022 aan de Tweede Kamer verstuurde brief van minister Wiersma en staatssecretaris Uslu hun brief over het Masterplan basisvaardigheden aan de Tweede Kamer gestuurd staat de volgende passage:

“Een laagdrempelige toegang tot goede boeken en persoonlijke begeleiding, via onder andere de Bibliotheek op School, zorgen voor meer leesmotivatie, wat cruciaal is voor leesvaardigheid.

Er is vervolgens dit najaar een bedrag gereserveerd van afgerond € 12,9 miljoen voor nieuwe locaties BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school – primair onderwijs en de Bibliotheek op school – vmbo. De Flevolandse bibliotheken hebben na contact met de kinderopvanginstellingen en scholen in hun werkgebied aanvragen gedaan voor: 

  • 13 kinderopvanglocaties (in Almere, Lelystad en Noordoostpolder) 
  • 5 scholen voor primair onderwijs (Almere) 
  • 1 school voor praktijkonderwijs (Noordoostpolder) 
  • 4 vmbo-scholen (in Almere en op Urk) 

Deze locaties BoekStart dan wel de Bibliotheek op school gaan binnen anderhalf jaar starten (uiterlijk einde schooljaar 2023-2024)en tegen het eind van 2024 zoveel mogelijk operationeel zijn. 

Daarnaast hebben scholen ook zelf -aanzienlijke- bedragen kunnen aanvragen in het kader van het Masterplan basisvaardigheden. Hiervoor zijn 7 scholen voor primair onderwijs (Almere, Lelystad, Noordoostpolder) en 6 scholen voor voortgezet onderwijs (Almere, Dronten, Lelystad) ingeloot. 
het is mogelijk dat deze scholen deels aankloppen voor verdere samenwerking met de bibliotheek op het gebied van (digitale) geletterdheid.