‘Ondersteuning is harder nodig dan ooit’

6 september 2021

‘Ondersteuning is harder nodig dan ooit’

Ietwat timide komen ze het lokaal van de Lelystadse bieb binnen. Zomerschool, ze hebben geen idee waar ze aan beginnen. Meester Colin staat al voor de klas. Hij spreekt zijn woorden rustig uit: ‘Welkom hier, dit is de Zomerschool van 2021.’ Hij lacht en zijn handen praten mee. Ming Shu frummelt nerveus aan een papiertje en Hasan en Khairi stoten elkaar nu al enthousiast aan.

Colin Hoek is NT2 leraar bij Almeertaal: ‘Gebaren zijn universeel en maken het voor de leerlingen eenvoudiger om te zien wat ik van hen verwacht. Ik gebruik dit omdat kinderen die net beginnen om een taal te leren daar baat bij hebben. Het geeft rust, orde en houvast.’

Na een korte introductie gaan de jongeren met behulp van Colin en twee vrijwilligers aan de slag. Ze mogen elkaar interviewen om elkaar beter te leren kennen. Allemaal willen ze later een goedbetaalde baan, een mooi huis en een lieve partner. De zusjes Gule (15) en Kurji (12) willen vooral beter Nederlands leren spreken. Gule hoopt op een dag als stewardess over de wereld te vliegen en Kurji, die nog maar kort in Nederland woont, wil alleen maar heel veel leren. Het is verbazingwekkend hoe goed zij zich al verwoordt. Het niveauverschil in de groep is groot. Meester Colin zal deze week zijn handen vol hebben aan het differentiëren: ‘Ik hoop dat ze plezier hebben in de lessen en dat ze na de zomerstop de taal wat gemakkelijker oppakken, dan heb ik mijn doel bereikt.’

Sanne Pieterse van FlevoMeer Bibliotheek is de stuwende kracht achter dit project. ‘Wij willen dat anderstalige kinderen die een lange zomervakantie hebben, waarin zij zo goed als verstoken zijn van de Nederlandse taal, de kans krijgen om op plezierige wijze met taal te oefenen. Dat is een goede voorbereiding op het nieuwe schooljaar. Ze krijgen hierdoor wat meer zelfvertrouwen, ook op sociaal gebied doet dit hen goed.’

AMIF

De Zomerschool wordt mogelijk gemaakt door het project Pro-actief, een subsidieregeling van de Europese Unie; het fonds voor asiel, migratie en integratie. Anderhalf jaar geleden is aan Sanne gevraagd hierin een rol te gaan spelen. Met de subsidie zet zij samen met collega’s programma’s en trajecten voor statushouders van alle leeftijden op. De projecten bieden handvatten om statushouders beter en sneller te laten integreren. Ook de Zomerschool valt hieronder. AMIF website FlevoMeer Bibliotheek: https://bit.ly/3iBShaY

‘In de grote vakantie spreken deze kinderen voornamelijk hun moedertaal en raken het Nederlands wat kwijt. Ik ervaar dat zij er op Zomerschool het allerbeste van maken. Ze willen erbij horen, mensen kunnen begrijpen. Een kind realiseert zich snel wat mogelijk is om dat te bereiken. Wij kijken vooral wat ieder individu wil leren. Niemand moet hier iets. We werken praktisch gericht en vragen vooral: “Wat wil jij leren?” Daar stemmen wij het aanbod op af. Ze leren deze week over onze cultuur maar vertellen ook over die van hen.

Dit jaar is de Zomerschool in verband met de AMIF doelstelling alleen voor kinderen met een verblijfsvergunning, terwijl er genoeg jongeren zijn die de school en dit traject misschien net zo hard nodig hebben en die graag willen komen. In Zeewolde bijvoorbeeld heb je een grote Poolse gemeenschap en daar zitten net zo goed kinderen met een taalachterstand, dat schuurt wel een beetje. Het liefste zou ik ze allemaal verwelkomen. Nu mag Khaled wel meedoen omdat hij uit Syrië komt en Pavel niet want die komt uit Polen. We hopen dat we volgend jaar de financiële middelen hebben om alle anderstalige kinderen welkom te heten. Het is nu aan ons om met de gemeenten en scholen om de tafel te gaan, of om nieuwe subsidiemogelijkheden te zoeken’

Structurele oplossing

Eind dit jaar houdt de AMIF subsidie op. Hoe verder? ‘In Dronten hebben we een goede samenwerking met de gemeente, in het verleden hebben wij van de gemeente al subsidie ontvangen voor de Zomerschool. Ik hoop dat wij dit project kunnen borgen zowel via de gemeente als met andere partijen.’

Bij de scholen klotst het geld tegen de plinten op, is het iets om hen om steun te vragen? Sanne’s collega’s in Dronten hebben Huis voor Taal Junior opgericht. ‘Daar bieden wij jongeren huiswerkbegeleiding en scholen hebben daar oren naar. Ook met onze andere vestigingen willen we daarover praten en kijken we of wij op structurele wijze met de kinderen aan het werk kunnen. De WEB-gelden die wij nu krijgen zijn alleen voor volwassenen. Huis voor Taal Junior en Zomerschool zijn zinvol, maar passen daar niet in. Ik hoop dat wij onze projecten zonder het AMIF fonds ook kunnen borgen. Zeker door de hele coronaperiode zijn de leerachterstanden toegenomen en ondersteuning is harder nodig dan ooit. Daar kan de bibliotheek een mooie rol in spelen.’

Dromen

Het theoretisch gedeelte zit erop. Theatermaker Rosanne Geerdes stapt het lokaal binnen. Met haar royale lach nodigt zij de kinderen uit om mee te gaan naar URBN Village voor het middagprogramma. Bibliotheek Lelystad werkt dankzij de jongerenbibliotheek nieuwe stijl nauw samen met de Village. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om de Zomerschool te verbinden met de jongerenbieb. Daarbij draait het volledig om het organiseren van activiteiten met, voor en door jongeren.

De groep is afwachtend en kijkt wat Rosanne te bieden heeft. Voordat het thema van de week onthuld wordt, beginnen ze met een woordspel een strijd tussen twee kampen. Een voor een beelden ze een woord uit en zelfs de 18-jarige Mohammed, die het allemaal maar zozo vindt, krijgt de smaak te pakken. Een hoop gelach en gegil in een kleurrijke ruimte met prima akoestiek. Een van de URBN jongeren geeft daarna een rondleiding door de Village.

Iedereen mag deze week zelf kiezen wat te doen: musiceren, tekenen, schilderen, sporten of een podcast opnemen. Het zit er dik in dat Ming Shu voor fotografie kiest. Tijdens een van de interviews met een groepsgenoot vertelde zij dat ze fotograaf wil worden en dan naar China gaat om foto’s te maken. Een eigen restaurant is ook een optie.

‘Op speelse manier terug naar de Nederlandse taal voordat iedereen weer naar school gaat. We maken een reis door URBN Village vanuit het thema Dromen. Dat kan in beeld, met muziek, door een t-shirt te drukken, of een podcast te maken. Met elkaar verzamelen wij verhalen en die vertalen wij naar een manier om ze te vertellen. Het is als een ontdekkingsreis,’ zegt Rosanne terwijl haar ogen oplichten. ‘We hebben dit jaar een gemixte groep. De Zomerschool zou voor alle kinderen goed zijn. Hopelijk volgend jaar weer. Voor de leerlingen is het fijn dat zij qua taal hun zelfvertrouwen terugvinden, dat maakt de start op school een stuk gemakkelijker. En als je dat op een leuke manier kunt doen, wat wil je dan nog meer?’

Foto’s Sammy-Jo Roelofs