Ontwikkelingen rond digitale inclusie & IDO

13 juni 2022

In het kader van de deskundigheidsbevordering voor de medewerkers die betrokken zijn bij het IDO (Informatiepunt Digitale Overheid), zijn recent vanuit SPN een tweetal trainingen ontwikkeld en beschikbaar gesteld. De trainingen betreffen: Privacy in het IDO en een à-la-carte sessie. Uitgangspunt van SPN is dat alle bibliotheken die een IDO hebben, de beide trainingen afnemen.

Privacy in het IDO

In één dagdeel komt in een open gesprek een scala aan praktijksituaties aan bod op het gebied van privacy. Zo maak je kennis met de landelijke richtlijnen, inventariseer je wat nog moet gebeuren om het bewustzijn rond privacy te vergroten, de bestaande afspraken te evalueren en inzicht te krijgen in gewenste aanpassingen. Met als doel: een eenduidige handelswijze voor alle betrokken collega’s in de bibliotheek.

Deze trainingen worden gegeven door BNF en binnenkort zal met de bibliotheken worden bepaald of en wanneer deze training zal worden aangeboden aan medewerkers.

À-la-carte sessie

De training bestaat uit een drietal onderdelen en afhankelijk van de behoefte van de bibliotheek kan een onderwerp extra aandacht krijgen. De volgende thema’s kunnen worden behandeld:
• Zoek- en informatievaardigheden bij IDO vragen;
• Organisatievraagstukken, zoals borging van het IDO in de bibliotheek, praktische vraagstukken, kennis actueel houden;
• Gespreksvaardigheden (weerbaarheid). Dit gebeurt samen met een acteur.

Ook deze training zal worden uitgevoerd door BNF en, afhankelijk van de thema’s die aan bod komen, een acteur.

 

Naast deze trainingen is het ook mogelijk om een E-learning module deskundigheidsbevordering te volgen rondom het IDO. Deze online module bereidt je voor op je rol bij het Informatiepunt digitale overheid en maak je kennis met uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid. Je leert welke regelingen zij uitvoeren en hoe je snel informatie vindt op hun websites. Het aantal uitvoeringsorganisaties dat deelneemt neemt nog steeds toe: binnenkort zal ook informatie over de huurcommissie worden toegevoegd aan de module. De training is hier te vinden.