Samenvatting inventarisatie Taal en Gezondheid

25 maart 2024

In het najaar van 2023 heeft een adviseur van het Bibliotheeknetwerk Flevoland gesprekken gevoerd met zorgprofessionals en taalaanbieders in de arbeidsmarktregio Flevoland om de relatie tussen (laag)geletterdheid en gezondheid te onderzoeken en te kijken naar de mate van bewustzijn van dit thema onder hen.

Uit de gesprekken blijkt dat zowel zorgprofessionals als taalaanbieders een duidelijk verband zien tussen lage taalvaardigheden en gezondheidsvaardigheden, waarbij beide partijen het belang van het verbeteren van basisvaardigheden erkennen.

Zorgverleners benoemen voordelen zoals een preventieve aanpak voor een gezondere leefstijl en een beter begrip van gezondheidsinformatie en behandelingen. Taalaanbieders zien het verbeteren van taalvaardigheid als een middel om meer te participeren in de maatschappij, waarbij ze constateren dat taalleerders meer zelfvertrouwen krijgen en een verbeterde mentale gesteldheid ervaren. Naast deze voordelen noemen ze ook een toegenomen zelfregie en efficiëntere communicatie tussen patiënten en artsen.

Hoewel zorgverleners incidenteel doorverwijzen naar taalprogramma’s, ligt de nadruk voornamelijk op het vereenvoudigen van communicatie vanuit de zorgverleners zelf.

Zorgverleners actief in aanpak geletterdheid

Een aantal eerstelijns zorgverleners in de gemeenten Lelystad en Almere heeft actief stappen ondernomen om beter om te gaan met lage basisvaardigheden. Organisaties zoals Medrie, Proscoop, het AOF, De Nieuwe Bibliotheek en het Huis voor Taal Lelystad hebben de afgelopen jaren zeven gezondheidscentra en huisartspraktijken in Almere en Lelystad begeleid op dit gebied. Deze partijen werkten samen met zorgverleners aan onder andere:

  • Het volgen van scholing rondom laaggeletterdheid.
  • Vereenvoudigen van informatie en voorlichting voor patiënten.
  • Implementeren van praktische veranderingen in de zorgpraktijk en/of website.
  • Het doorverwijzen van patiënten naar lokaal taalaanbod.

Door deze initiatieven wordt er actief gewerkt aan het verbeteren van de aanpak van geletterdheid in de gezondheidszorg.