Samenwerking met het praktijkonderwijs

21 maart 2022

De Nieuwe Bibliotheek, FlevoMeer Bibliotheek en Bibliotheeknetwerk Flevoland zitten sinds het laatste kwartaal van 2021 om tafel met het praktijkonderwijs om uitbreiding van de samenwerking te verkennen. Het gaat om de volgende vier scholen: De Steiger in Lelystad, Aeres in Emmeloord, prO Dronten en prO Almere.

Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen voor wie het behalen van een diploma in een van de leerwegen van het vmbo te hoog gegrepen is. De focus in het praktijkonderwijs ligt op functionele geletterdheid -streefdoel is om referentieniveau 1F te behalen- maar om leesmotivatie te stimuleren is leesplezier onontbeerlijk (en vice versa). Vaak hebben leerlingen door een slechte start in het primair onderwijs echter al een enorme leesaversie ontwikkeld en moeten ze het beslissende boek nog tegenkomen. Insteek van de samenwerking is dus -net zoals bij het COVID-leesoffensief- om leerlingen positieve ervaringen met taal te bezorgen.

De limousine en de rode loper zijn gereserveerd

Er worden afspraken per school gemaakt, maar er wordt ook een provinciale spoken word-wedstrijd georganiseerd, waarbij spoken word-artiesten voorafgaand aan de wedstrijd de scholen bezoeken en de leerlingen voorbereiden op een optreden. Helaas lukt het prO Dronten (nog) niet om bij deze activiteit aan te sluiten, maar de andere drie scholen reserveren er budget voor vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. We gaan er op 16 juni echt een feestje van maken: de leerlingen die het podium van De Kubus in Lelystad gaan beklimmen, arriveren bijvoorbeeld met een limousine bij De Kubus, waar de rode loper al voor ze klaarligt.

Een van onze overlegpartners heeft in een vorige baan elders in het land ervaring opgedaan met een “de Bibliotheek op school voor het praktijkonderwijs avant la lettre”, en momenteel wordt er elders in het land met een paar praktijkscholen een pilot uitgevoerd. Deze ontwikkelingen volgen we nauwgezet en mogelijk is eind 2022 -als er stimuleringsbijdragen vanuit Kunst van Lezen beschikbaar komen- een praktijkschool β€˜β€™in’’ voor het concept.

Tot slot, een quote van een overlegpartner om serieus te nemen:
“Juist onze leerlingen (en hun ouders) moeten ook individueel de weg naar de lokale bibliotheek gaan (of blijven) vinden. Helaas wordt de bieb door hen nu -naast boeken- alleen geassocieerd met gratis wifi en niet met programmering, terwijl die programmering deels ook interessant is voor onze leerlingen. Dus, zorg dat hulpverleningsinstanties ook op de hoogte is van wat er allemaal in de bibliotheek gebeurt, zodat zij de leerlingen en hun ouders kunnen helpen om de weg te vinden.”

Meer informatie: Margriet Salomons, Hellen de Meijer en Karin de Jong