Terugblik

4 februari 2021

BNF kennissessie “De Lerende volwassene: wat werkt”
Januari 2021

Na een behoeftepeiling onder medewerkers basisvaardigheden van De Nieuwe Bibliotheek en FlevoMeer Bibliotheek (FMB) heeft BNF een kennissessie georganiseerd waarin praktische informatie over volwassenen en educatie centraal staat.

Hoe leren volwassenen

Voor deze workshop heeft BNF de expertise ingeroepen van Marian Janssen – de Goede, ontwikkelaar van de methode KLASSE!. Zij heeft vervolgens op 8 december een online sessie verzorgd aan zestien Flevolandse collega’s waarin de do’s & don ’ts van educatie aan volwassenen aan de orde kwamen.
In de sessie is gesproken over hoe volwassenen leren en wat dit betekent voor de bibliotheekmedewerker. Een interessante constatering uit de sessie is dat laaggeletterde volwassenen echt niet allemaal analfabeet zijn. Verreweg de meeste mensen werkt, gaat naar de bieb voor het lenen van een roman en werkt op de computer. Zij hebben wel reparatie of bijspijker behoeftes.
Marian Janssen- de Goede gaf vervolgens aan dat een cursus AED, een voorleesles, en werken met Skype & Facetime activiteiten zijn waar mensen op af komen die mogelijk ook basisvaardigheden willen bijspijkeren. Hier komen programmering en DigiTaalhuis/Huizen voor Taal samen in werving en doorverwijzen.
aan provinciale overleggen rondom het thema laaggeletterdheid en is actief lid van de landelijke programmaraad basisvaardigheden.

Reacties van deelnemers

De kennissessie is goed ontvangen door de deelnemers. Zo schreven zij na afloop als reactie:
“Hartelijk dank, een andere invalshoek, daar ga ik over nadenken.”
“Ik vond het heel interessant en boeiend verteld.”
“Dank nogmaals voor de uitnodiging en het regelen, ik vond het top! Ik kan me goed in KLASSE! vinden en ben heel enthousiast om hier mee te gaan werken.”

Hoe verder

De kennissessie staat niet op zichzelf. In 2021 zal vanuit het provinciale innovatieplan een Flevolandse leergang non formeel leren ontwikkeld worden. Namens BNF is Sabine de Bruijn projectleider. Erna Phaff, projectmanager innovatiebeleid van FMB treedt op als projectadviseur. Onderdeel van de leergang is in ieder geval een al door BNF ingekochte verdiepende workshop in de methode KLASSE!. Marian Janssen-de Goede gaat dan verder in op wie ‘de laaggeletterde Nederlander’ is en hoe we hen kunnen bereiken.

Meer informatie

Ben je benieuwd naar de PowerPoint presentatie van Marian Janssen -de Goede, of wil je meer weten of de leergang non-formeel leren? Neem dan contact op met Sabine de Bruijn