Visienotitie digitaal burgerschap

25 maart 2024

BNF heeft op verzoek van beide bibliotheken een visienotitie geschreven rondom digitaal burgerschap. In de notitie is uitgewerkt wat digitaal burgerschap precies inhoudt en wat landelijk en lokaal wordt gedaan aan activiteiten rondom digitaal burgerschap. Voor de notitie is er gebruik gemaakt van divers landelijk onderzoek. Welke  behoefte hebben verschillende doelgroepen?  Ook is er ruimte voor de lokale situatie in Flevoland want hoe zien de lokale overheden digitaal burgerschap?

Op basis van deze bevindingen is een aantal aanbevelingen gedaan. Zo is voorgesteld om gezamenlijk te werken aan een eenduidige definitie. BNF zal ondersteuning bieden bij  scholing van medewerkers op dit thema. Daarnaast zal- BNF helpen bij het vormen  van samenwerkingen met andere organisaties die ook werken met thema’s die vallen binnen digitaal burgerschap. Tot slot zal BNF aanbevelingen doen rondom de programmering.
Heb je interesse hebben in de visienotitie? Dan kun je deze opvragen bij Tjarko Roorda, t.roorda@bnfl.nl