Visies Persoonlijke Ontwikkeling in de Flevolandse Bibliotheken

11 juni 2024

BNF heeft samen met de Flevolandse bibliotheken een nieuw visiestuk opgesteld rondom Persoonlijke Ontwikkeling en participatief burgerschap, gericht op jongeren van 15-25 jaar. Dit document dient als ondersteuning voor de komende meerjarenbeleidsplannen. Bibliotheken kunnen goed burgerschap bevorderen door jongeren te betrekken, kritisch denken aan te moedigen en de maatschappelijke participatie te vergroten. De onderzoeksvraag was ” Hoe kunnen bibliotheken jongeren meer activeren zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen in de bibliotheek? Zowel nu als in de toekomst. 

FlevoMeer Bibliotheek en De Nieuwe Bibliotheek hebben al positieve ervaringen met het organiseren van activiteiten voor en met jongeren. Ook weten zij de weg naar de bibliotheek als studieplek al goed te vinden. Beide bibliotheken willen jongeren in de toekomst nog meer betrekken bij hun programmering. Dit kan volgens de OF/BY/FOR ALL-werkwijze, die steeds meer wordt toegepast in culturele instellingen. 

Voor elke bibliotheek is het essentieel om in te spelen op de wensen van de jongeren uit de eigen stad of het eigen dorp en te zoeken naar de raakvlakken met lokale coalitieakkoorden. Thema’s als ‘mentale gezondheid’, ‘Het verhaal van Flevoland’ en ‘democratie’ kunnen zo een vaste plek krijgen in de bibliotheek. 

BNF en het innovatieteam zullen de komende periode beide bibliotheken ondersteunen bij het project ‘BIJNA 18’. Hierbij worden jongeren vanaf 16 jaar uitgenodigd om mee te werken aan het aanbod van activiteiten in hun eigen bibliotheek. Zo pakken we direct door met de aanbevelingen vanuit het visiestuk en gaan we vanaf het najaar 2024 meer richting uitvoering,  

Heb je vragen of ideeën over dit thema of dit visiestuk? Stuur een email naar Fatima Essabani f.essabani@bnfl.nl

 

OF/BY/FOR/FOR ALL werkwijze:   

OF= communities worden onderdeel van je organisatie. Denk hierbij aan medewerkers, vrijwilligers, samenwerkingspartners of stagiaires.
BY= de programma’s en activiteiten worden met en door de leden van deze communities ontwikkeld. 
FOR= maak de organisatie verwelkomend voor de communities
FOR ALL= leden van de community hebben inspraak