‘We hebben hem. We zijn gecertificeerd!’

27 oktober 2021

Waar in de afgelopen maanden de spanning opliep bij de medewerkers van het DigiTaalhuis in Almere en bij de teams van huis voor Taal in Lelystad en Zeewolde, heerst nu rust. Vol trots en blijdschap is er gereageerd op de uitkomst: ‘We hebben hem. We zijn gecertificeerd!’

In heel Nederland worden alle taalhuizen langs de zeven kwaliteitsnormen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) gehaald. Hierdoor wordt inzichtelijker wat de kwaliteit is van laagdrempelige educatie aan volwassenen.

Voor de Flevolandse bibliotheken betekende dit zesmaal opgaan voor een audit. Almere, Lelystad en Zeewolde zijn nu gecertificeerd. Dronten en Emmeloord gaan in januari 2022 op voor hun audit. Huis voor Taal Urk heeft inmiddels bericht gekregen dat zij voorwaardelijk gecertificeerd is. Een uitkomst waar de betrokkenen blij mee zijn omdat de ontwikkeling van het Huis voor Taal is gezien en benoemd en er inderdaad nog stappen te zetten zijn.

Een traject vol inzichten

In oktober vorig jaar startten taalhuiscoördinatoren Ellen Meijer, Mayan Sonneveld, José van Bergen en Mirjam Bloedjes onder begeleiding van BNF het certificeringtraject voor hun taalhuis. Het werd een intensieve periode, bedoeld om de kwaliteit van hun taalhuizen inzichtelijk te maken. Daarvoor moesten heel wat stappen worden gezet. Het traject vroeg om een zelfevaluatie, veel bewijsstukken en een goed voorbereidde auditdag. En hoewel de zelfevaluatie de meeste tijd kostte was de auditdag natuurlijk het spannendst. Een volle dag waarin twee auditoren in gesprek zijn gegaan met medewerkers, vrijwilligers, deelnemers en partners.

BNF

Vanwege het intensieve karakter van een certificeringstraject heeft BNF de taalcoördinatoren begeleid. Bij elke stap in het traject werd een bijpraat- of kennissessie georganiseerd. De adviseur van BNF las met de zelfevaluaties kritisch mee en betrokken medewerkers van de taalhuizen werden speciaal voorbereid op de auditdag. Op deze wijze werden de procestappen verhelderd en ontstond er meer zicht op de taken die volbracht moesten worden.

Zeewolde: ‘We hebben het heel fijn gevonden dat BNF nog een paar dagen voor de audit tips heeft gegeven voor de mensen die meededen aan de auditdag zelf.’

Rapporten

Nu de rapporten binnen zijn gekomen voor Lelystad, Almere en Zeewolde, kan de vlag uit. Niet alleen voor het resultaat, maar ook vanwege de goede observaties en adviezen van de auditoren.

Het DigiTaalhuis in Almere werkt hard aan de samenwerking met partners in de stad en heeft haar organisatie behoorlijk op orde. De auditoren zijn daarvan onder de indruk en stimuleren De Nieuwe Bibliotheek om verder te bouwen aan het netwerk en haar rol daarin.

De teamleden van Huis voor Taal Lelystad worden door de auditoren getypeerd als bevlogen en gecomplimenteerd voor de goede organisatie. Er wordt veel gemonitord en de auditoren zien dit als een echte best practice voor Flevoland en daarbuiten. Net als in Almere wordt Lelystad gestimuleerd om de banden met samenwerkingspartners steviger aan te halen.

Waar in Zeewolde op voorhand gedacht werd dat het eigen Huis voor Taal te klein zou zijn voor een certificering, blijkt dat dit Huis voor Taal de hoogste totaalscore heeft van alle drie. De auditoren concludeerden dat het kleine team met hard werken een uitstekende basis heeft gelegd voor laagdrempelige educatie in het dorp. Dat deelnemers van Huis voor Taal Zeewolde bereid zijn om na hun deelname iets terug te geven aan de samenleving is volgens de auditoren echt een verdienste van het team. Wel zal het team moeten werken aan het verhelderen van: de taakverdeling, afspraken met partners en de verbinding met het laaggeletterdheidbeleid van de gemeente. Daar hebben de auditoren echter alle vertrouwen in.