Werktraject Geletterde Samenleving

11 juni 2024

De urgentie voor de maatschappelijke opgave Geletterde Samenleving werd weer eens en te meer duidelijk uit de resultaten van PISA-2022. De daling in leesvaardigheid heeft zich na PISA-2018 versterkt doorgezet, Nederland daalde harder dan de EU14-landen en scoorde opnieuw lager dan deze landen gemiddeld. En als je Nederland vergelijkt met de ander EU-landen heeft alleen Griekenland een lagere score.

Dit voorjaar heeft een werktraject rond de Geletterde Samenleving plaatsgevonden met beide bibliotheken. Aanleiding waren de aankomende nieuwe meerjarenbeleidsplannen van de bibliotheken en de impulsregeling voor bibliotheken als onderdeel van het Masterplan Basisvaardigheden. Gewaardeerde gasten bij dit traject waren Marleen Wijnen, projectleider Landelijke Coördinatie Impulsgelden, die ons heeft bijgepraat over de landelijke situatie, en Erwin Karst, senior adviseur bij Rijnbrink, een van de aanpalende POI’s (Provinciale Ondersteuningsinstelling),  die de helpende hand heeft geboden bij de financiële doorrekening van ambities.

Er zijn tijdens dit traject per bibliotheek meerdere documenten opgeleverd, waaronder een visiedocument. Ook zijn de bibliotheken beter op de hoogte van elkaars werkwijzen. Verder onderzoek naar het intensiveren van de samenwerking op onderdelen is in gang gezet.