freshfocusoverzicht

Werktraject Geletterde Samenleving

11 juni 2024
De urgentie voor de maatschappelijke opgave Geletterde Samenleving werd weer eens en te meer duidelijk uit de resultaten van PISA-2022. De daling in leesvaardigheid heeft zich na PISA-2018 versterkt doorgezet, Nederland daalde harder dan de EU14-landen en scoorde opnieuw lager dan deze landen gemiddeld. En als je Nederland vergelijkt met de ander EU-landen heeft alleen..
Lees verder

Verandertheorie gezinsaanpak

11 juni 2024
BNF heeft de afgelopen periode De Nieuwe Bibliotheek begeleid bij het maken van een verandertheorie voor de gezinsaanpak in Almere. We kijken terug op een goede samenwerking met DNB. Dankzij het enthousiasme en de deskundigheid van de deelnemers zijn er tijdens de werksessies grote stappen gezet met een mooi resultaat.
Lees verder

Visies Persoonlijke Ontwikkeling in de Flevolandse Bibliotheken

11 juni 2024
BNF heeft samen met de Flevolandse bibliotheken een nieuw visiestuk opgesteld rondom Persoonlijke Ontwikkeling en participatief burgerschap, gericht op jongeren van 15-25 jaar. Dit document dient als ondersteuning voor de komende meerjarenbeleidsplannen. Bibliotheken kunnen goed burgerschap bevorderen door jongeren te betrekken, kritisch denken aan te moedigen en de maatschappelijke participatie te vergroten. De onderzoeksvraag was..
Lees verder

Kimberley Dargel nationale Pabo Voorleeskampioen van 2024

11 juni 2024
Kimberley Dargel heeft de dertiende landelijke finale van De Pabo Voorleeswedstrijd gewonnen. Hiermee mag Kimberley die studeert aan Windesheim Almere zich de Nationale Pabo Voorleeskampioen van 2024 noemen.
Lees verder

Flevoland twee voorleeswinnaars rijker

17 april 2024
Sophia Klickermann van De Flierefluiter in Almere heeft de provinciale finale gewonnen van De Nationale Voorleeswedstrijd, voor leerlingen in groep 7 en 8 in het basisonderwijs. Ze las voor uit het boek Het Pungelhuis van Annet Huizing. Volgens de jury introduceerde ze het boek prachtig door ons aan het nadenken te zetten en zoog ze..
Lees verder

Samenvatting inventarisatie Taal en Gezondheid

25 maart 2024
In het najaar van 2023 heeft een adviseur van het Bibliotheeknetwerk Flevoland gesprekken gevoerd met zorgprofessionals en taalaanbieders in de arbeidsmarktregio Flevoland om de relatie tussen (laag)geletterdheid en gezondheid te onderzoeken en te kijken naar de mate van bewustzijn van dit thema onder hen.
Lees verder