september 2023overzicht

DoorleesExpress: een nieuwe loot aan de doorgaande leeslijn

11 september 2023
Na een aantal succesvolle pilots heeft Stichting VoorleesExpress besloten om de DoorleesExpress als vast onderdeel op te nemen in haar dienstverlening. Alle VoorleesExpress-locaties -in Flevoland zijn dit Almere, Lelystad, Noordoostpolder en Zeewolde- kunnen vanaf nu de DoorleesExpress gaan aanbieden.
Lees verder

Gezinsaanpak

11 september 2023
De gezinsaanpak heeft als doel de cyclus van laaggeletterdheid te doorbreken en richt zich daarom primair op het ondersteunen van ouders bij het stimuleren van de taal- en geletterdheidsontwikkeling van hun jonge kinderen thuis. Daarnaast kan er ook worden ingezet op het verhogen van het taal- en geletterdheids-niveau van de ouders zelf.
Lees verder

€440.000 rijkssubsidie voor een nieuwe bibliotheek in Nobelhorst

11 september 2023
Het ministerie van OCW kent de gemeente Almere €440.000 toe om een nieuwe bibliotheekvoorziening in Nobelhorst in te richten. De Nieuwe Bibliotheek opent daar in augustus 2024 een servicepunt in het Montessori Campus. Met deze subsidie van het Rijk krijgt de bibliotheek in Nobelhorst een volwaardige invulling.
Lees verder