2023overzicht

Inventarisatie taal en gezondheid

18 december 2023
Bibliotheeknetwerk Flevoland is door de centrumgemeente Almere gevraagd voor een provinciale inventarisatie met betrekking tot taal en gezondheid. Deze vraag komt voort uit het regioplan laaggeletterdheid 2021-2024 en heeft als kernvraag: ‘Wat gebeurt er op het gebied van Taal & Gezondheid?’. Het woord ‘taal’ kun je vervangen door ‘basisvaardigheden’, zoals gecijferdheid en digitale vaardigheden.
Lees verder

Project samen met de bibliotheek

18 december 2023
Overweeg jij weleens om samen met de bibliotheek een project op te zetten? Of het nu gaat om een pilot leesstimulering, actieve deelname aan de maatschappij, of omgaan met nieuwe technologieën: veel is mogelijk!
Lees verder

Netwerksessie 8 februari in Dronten

18 december 2023
Bibliotheeknetwerk organiseert in opdracht van de arbeidsmarktregio een netwerksessie met het thema taal en gezondheid. Deze sessie is vooral interessant voor taalaanbieders, beleidsambtenaren en zorgverleners uit Flevoland. De middag belooft een interactieve en informatieve bijeenkomst te worden, met presentaties en ruimte voor het uitwisselen van ideeën.
Lees verder

DoorleesExpress: een nieuwe loot aan de doorgaande leeslijn

11 september 2023
Na een aantal succesvolle pilots heeft Stichting VoorleesExpress besloten om de DoorleesExpress als vast onderdeel op te nemen in haar dienstverlening. Alle VoorleesExpress-locaties -in Flevoland zijn dit Almere, Lelystad, Noordoostpolder en Zeewolde- kunnen vanaf nu de DoorleesExpress gaan aanbieden.
Lees verder

Gezinsaanpak

11 september 2023
De gezinsaanpak heeft als doel de cyclus van laaggeletterdheid te doorbreken en richt zich daarom primair op het ondersteunen van ouders bij het stimuleren van de taal- en geletterdheidsontwikkeling van hun jonge kinderen thuis. Daarnaast kan er ook worden ingezet op het verhogen van het taal- en geletterdheids-niveau van de ouders zelf.
Lees verder

€440.000 rijkssubsidie voor een nieuwe bibliotheek in Nobelhorst

11 september 2023
Het ministerie van OCW kent de gemeente Almere €440.000 toe om een nieuwe bibliotheekvoorziening in Nobelhorst in te richten. De Nieuwe Bibliotheek opent daar in augustus 2024 een servicepunt in het Montessori Campus. Met deze subsidie van het Rijk krijgt de bibliotheek in Nobelhorst een volwaardige invulling.
Lees verder