juni 2022overzicht

Eerste Innovatiefestival van Flevoland

13 juni 2022
FlevoMeer Bibliotheek, De Nieuwe Bibliotheek en Bibliotheeknetwerk Flevoland werken voor de provincie Flevoland samen op het gebied van innovatie. Met de oprichting van een Innovatieteam is de maatschappelijke impact van de eigentijdse bibliotheek vergroot en de dienstverlening online en offline verbeterd en vernieuwd. Belangrijke thema’s zijn de aanpak van laaggeletterdheid, participatie in de informatiesamenleving en..
Lees verder

Ontwikkelingen rond digitale inclusie & IDO

13 juni 2022
In het kader van de deskundigheidsbevordering voor de medewerkers die betrokken zijn bij het IDO (Informatiepunt Digitale Overheid), zijn recent vanuit SPN een tweetal trainingen ontwikkeld en beschikbaar gesteld. De trainingen betreffen: Privacy in het IDO en een à-la-carte sessie. Uitgangspunt van SPN is dat alle bibliotheken die een IDO hebben, de beide trainingen afnemen.
Lees verder

(Gemeentelijke) gezinsaanpak in Flevoland

13 juni 2022
Gezinsaanpak ‘speelt’ momenteel binnen de bibliotheek, ook in Flevoland. Deze aanpak richt zich op het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid, waardoor ouders hun taalproblemen niet langer doorgeven aan hun kinderen.
Lees verder