Actueeloverzicht

Visienotitie digitaal burgerschap

25 maart 2024
BNF heeft op verzoek van beide bibliotheken een visienotitie geschreven rondom digitaal burgerschap. In de notitie is uitgewerkt wat digitaal burgerschap precies inhoudt en wat landelijk en lokaal wordt gedaan aan activiteiten rondom digitaal burgerschap. Voor de notitie is er gebruik gemaakt van divers landelijk onderzoek. Welke  behoefte hebben verschillende doelgroepen?  Ook is er ruimte..
Lees verder

Aandacht voor diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid

25 maart 2024
In een bibliotheek waar iedereen welkom is, zijn diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid (DIG) belangrijke thema’s. Daarom organiseerden de POI’s Rijnbrink, Probiblio, Bibliotheeknetwerk Flevoland, Biblionet Drenthe en Cubiss de landelijke DIG-dag op 5 maart 2024. Deze dag stond in het teken van inspiratie, kennisdeling en netwerken, met een keynote, diverse deelsessies en een panelgesprek met ervaringsdeskundigen...
Lees verder

Inventarisatie taal en gezondheid

18 december 2023
Bibliotheeknetwerk Flevoland is door de centrumgemeente Almere gevraagd voor een provinciale inventarisatie met betrekking tot taal en gezondheid. Deze vraag komt voort uit het regioplan laaggeletterdheid 2021-2024 en heeft als kernvraag: ‘Wat gebeurt er op het gebied van Taal & Gezondheid?’. Het woord ‘taal’ kun je vervangen door ‘basisvaardigheden’, zoals gecijferdheid en digitale vaardigheden.
Lees verder

Project samen met de bibliotheek

18 december 2023
Overweeg jij weleens om samen met de bibliotheek een project op te zetten? Of het nu gaat om een pilot leesstimulering, actieve deelname aan de maatschappij, of omgaan met nieuwe technologieën: veel is mogelijk!
Lees verder

Netwerksessie 8 februari in Dronten

18 december 2023
Bibliotheeknetwerk organiseert in opdracht van de arbeidsmarktregio een netwerksessie met het thema taal en gezondheid. Deze sessie is vooral interessant voor taalaanbieders, beleidsambtenaren en zorgverleners uit Flevoland. De middag belooft een interactieve en informatieve bijeenkomst te worden, met presentaties en ruimte voor het uitwisselen van ideeën.
Lees verder

DoorleesExpress: een nieuwe loot aan de doorgaande leeslijn

11 september 2023
Na een aantal succesvolle pilots heeft Stichting VoorleesExpress besloten om de DoorleesExpress als vast onderdeel op te nemen in haar dienstverlening. Alle VoorleesExpress-locaties -in Flevoland zijn dit Almere, Lelystad, Noordoostpolder en Zeewolde- kunnen vanaf nu de DoorleesExpress gaan aanbieden.
Lees verder